EUR | USD

Tämä työkalu laskee resistanssi- ja kapasitanssiarvojen tulon, josta käytetään nimitystä RC-aikavakio. Tämä arvo – joka liittyy kapasitanssin latausta ja purkamista resistanssin kautta kuvaavaan yhtälöön – esittää aikaa, jolloin kondensaattorin jännite saavuttaa noin 63 % lopullisesta arvostaan sen jälkeen, kun kyseiseen piiriin vaikuttava jännite on muuttunut. Laskin laskee myös kokonaisenergian, joka haluttuun jännitteeseen varattuun kondensaattoriin on tallentunut.

+Näytä lisätietoja

Jännite
Kapasitanssi
Kuorman resistanssi

Tulos

Aikavakio
= s
Joulet
= J

Laskukaava