Kiteet, oskillaattorit, resonaattorit1 293 Tulokset

Kiteet, oskillaattorit, resonaattorit Kategoriat

Kiteet, oskillaattorit, resonaattorit


Kide-, oskillaattori- ja resonaattorituotteet ovat laitteita, joita käytetään lähteinä tai referensseinä taajuuden tuottamisessa ja ajan mittaamisessa. Useimmissa tapauksissa ne perustuvat jonkin tunnetulla taajuudella värähtelevän mekaanisen rakenteen fyysiseen värähtelyyn, ja ne luokitellaan edelleen sen mukaan, miten ne on toteutettu ja missä määrin niihin on sisällytetty muita tukitoimintoja, jotka helpottavat niiden käyttöä tai mahdollistavat korkeamman tarkkuusasteen.

Kuvassa kiteen piirikaaviosymboli