Revisio 5.2

Digi-Keyn verkkosivuston käyttö- ja tilausehdot

VIIMEISIN MUOKKAUSPÄIVÄMÄÄRÄ

maaliskuuta 30, 2022

Digi-Key Corporation (DBA Digi-Key Electronics), yhdessä tytäryhtiöidensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa, operoi verkkosivustoa www.digikey.fi sekä eräitä muita verkkosivustoja, mukaan lukien rajoituksetta Digi-Keyn Tech-Xchange-verkkosivusto, eewiki.net-verkkosivusto, maker.io-verkkosivusto ja Digi-Keyn tarjoamat projektisivustot, mukaan lukien www.digikey.fi/en/maker (yhteisnimitys ”Projektisivustot”), sekä verkkokaupat, jotka saattavat olla nimettyjä käyttäen muiden entiteettien nimiä ja jotka on sulautettu näiden muiden entiteettien verkkosivustoille (yhteisnimitys ”Sivusto”). Sivusto: tarjoaa verkossa tietoa tuotteista ja palveluista, mukaan lukien rajoituksetta Chip Outpost -tuotteet sekä Digi-Keyn Markkinapaikka-ohjelman kautta tarjottavat tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavana Digi-Keyn kautta (yhteisnimitys ”Tuotteet”); mahdollistaa projektien jakamisen ja hallinnan; tarjoaa Tuotteita koskevien sovellussuunnittelupalveluiden käytön; saattaa tarjota Viestintäpalveluita (kuten määritetty alempana kohdassa 8); sekä mahdollistaa Tuotteiden ostotransaktiot sekä itsenäisesti että yhdessä kolmannen osapuolen sovellusten kanssa käyttäen Digi-Keyn omia verkkopalveluita (“Verkkopalvelusovellukset”), sekä yhdessä kolmansien osapuolien ja niiden verkkosivustojen kanssa Digi-Keyn tarjoamien verkkokauppojen kautta (yhteisnimitys ”Palvelut”).

Avaamalla, vierailemalla, selaamalla, käyttämällä, vuorovaikuttamalla tai yrittämällä vuorovaikuttaa jonkin Sivuston tai minkä tahansa Sivustolla olevan Ohjelmiston (kuten jäljempänä määritellään), ohjelman tai Palveluiden kanssa, annat henkilökohtaisen suostumuksen sekä omasta puolestasi että sen entiteetin puolesta, jonka asiamies olet tai jota vaikutat esittävän (yhteisnimitys "sinä", "sinun", ”asiakas” tai "käyttäjä"), jokaiselle tässä asetetulle ehdolle (yhteisnimitys "Käyttöehdot"). Lue Digi-Keyn tietosuojailmoituksesta lisätietoja siitä, mitä tietoja Digi-Key kerää ja jakaa koskien Sivuston käyttöäsi. Tilaamalla Tuotteita Sivuston kautta tai postitse, sähköpostitse, puhelimitse, faksilla tai muulla tavoin, annat henkilökohtaisen suostumuksesi Käyttöehdoille ja Tilausehdoille (kuten jäljempänä määritellään) sekä omalta osaltasi että kaikkien entiteettien osalta, joiden asiamies olet tai joita näyttäisit edustavan.

I. Verkkosivuston käyttöehdot

1. Sivuston käyttö. Tilauksen tekeminen ja Sivuston käyttäminen eivät edellytä rekisteröitymistä. Eräät Sivuston osat tarjoavat lisäpalveluita verkossa ja niissä käytetään suojausjärjestelmänä nimeä ja salasanaa, mukaan lukien rajoituksetta Verkkopalvelusovellukset.

Käyttäjänimeen ja salasanaan viitataan "Tunnuksina". Tunnustesi on oltava tarkat, ajantasaiset ja täydelliset, etkä saa antaa Digi-Keylle vääriä tietoja etkä esiintyä toisena henkilönä tai osapuolena. Olet yksin vastuussa Tunnustesi salassapidosta. Suostut siihen, että Tunnuksiasi käyttävät sinun lisäksesi ainoastaan valtuuttamasi tahot ja että vastaat itse yksin kaikista toimenpiteistä, joita Sivustolla tehdään Tunnuksillasi. Tunnuksiesi luvattoman käytön ehkäisemiseksi suosittelemme, että kirjaudut ulos Sivustosta ja suljet selainikkunan aina istunnon päätteeksi. Digi-Keyllä on oikeus seurata Tunnuksiasi ja harkintansa mukaan vaatia niiden vaihtamista. Ota välittömästi yhteyttä Digi-Keyhin osoitteessa internet.registration@digikey.com, jos epäilet, että Tunnuksesi on kadonnut tai varastettu, tai että joku yrittää käyttää Tunnuksiasi ilman lupaasi. Muista aina, ettei yksikään internetsivusto ole suojattu sataprosenttisesti. Digi-Key pyrkii parhaansa mukaan suojaamaan käyttäjiensä henkilötietoja ja yksityisyyttä. Käyttäjätietojen lähettäminen ja tallentaminen Sivustolle tapahtuu kuitenkin käyttäjän omalla vastuulla.

2. Immateriaalioikeudet. Palvelut, Sivusto sekä kaikki näkemäsi, kuulemasi tai muuten saamasi tieto, Verkkopalvelusovellukset, Ohjelmistot, tiedot, Digi-Keyn tuotetietokanta, painettu tai sähköinen dokumentaatio sekä kaikki näiden yhdistelmät (”Sisältö”) on suojattu Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla ja muulla lainsäädännöllä ja ne ovat Digi-Keyn tai sen kumppaneiden, yhteistyökumppaneiden, lisenssinmyöntäjien, toimittajien, avustajien tai kolmansien osapuolten omaisuutta.

Näiden Käyttöehtojen mukaisesti, pois lukien Ohjelmistot ja Verkkopalvelusovellukset, Digi-Key myöntää sinulle henkilökohtaisen, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän lisenssin Sivuston, Palveluiden ja Sisällön käyttöön sekä Sisällön osien lataamiseen, tulostamiseen ja tallentamiseen. Käyttäjälle ei tämän lisenssin kautta siirry mitään oikeuksia, omistusoikeuksia eikä etuuksia mihinkään käytettyyn tai ladattuun Sisältöön tai materiaaleihin. Digi-Key varaa itselleen kaikki immateriaalioikeudet Sivustolla käyttämääsi tai Sivustosta lataamaasi sisältöön tässä määritetyn rajoitetun lisenssin mukaisesti.

Ohjelmistot, jotka ovat ladattavissa Sivustolta tai jotka ovat saatavana tai käytettävissä Sivustolla, pois lukien ohjelmistot, jotka Viestintäpalvelun loppukäyttäjät saattavat asettaa saataviksi, ("Ohjelmistot"), sekä Verkkopalvelusovellukset, ovat Digi-Keylle ja/tai sen toimittajille tai kolmansille osapuolille kuuluvia tekijänoikeuksin suojattuja töitä, ja niitä saatetaan lisäksi suojata patentilla, tavaramerkillä, kauppasalaisuudella tai muilla omistusoikeuksilla. Ohjelmiston ja Verkkopalvelusovellusten saatavuutta ja käyttöä säätelevät niiden vastaavat loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehdot, jos sellaisia on, jotka toimitetaan Ohjelmiston tai Verkkopalvelusovelluksen mukana tai jotka sisältyvät siihen (”Lisenssisopimus”). Et saa asentaa, avata etkä käyttää mitään Ohjelmistoa etkä avata tai käyttää mitään Verkkopalvelusovellusta, jonka mukana toimitetaan tai johon sisältyy Lisenssisopimus, ellet ensin hyväksy sen ehtoja. Digi-Key myöntää täten sinulle käyttäjänä kaikkiin Ohjelmistoihin ja Verkkopalvelusovelluksiin, joiden mukana ei toimiteta Lisenssisopimusta, valtuuksiensa ja lainmukaisten kykyjensä puitteissa, peruttavissa olevan, henkilökohtaisen, ei-siirrettävän lisenssin Ohjelmiston tai Verkkopalvelusovelluksen käyttöön Sivuston katselua ja muuta näiden Käyttöehtojen mukaista käyttöä varten, mutta ei mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ohjelmiston tai Verkkopalvelusovelluksen mukana toimitettavat mahdolliset kolmannen osapuolen ilmoitukset annetaan vain tiedotustarkoituksessa.

Digi-Key ei myönnä suoraan eikä epäsuorasti mitään muita oikeuksia tai lisenssejä, mukaan lukien rajoituksetta epäsuorat patenttilisenssit. Ohjelmistojen kaikenlainen luvaton jäljentäminen tai uudelleenjakaminen on laissa nimenomaisesti kielletty, ja siitä voi seurata ankaria siviili- ja rikosrangaistuksia. Tällaisista rikkomuksista saatetaan vaatia lain sallimaa enimmäisrangaistusta. Kaikilla tässä myönnetyillä lisensseillä on seuraavat rajoitukset: (1) saat käyttää näitä Sisällöstä tekemiäsi kopioita vain omiin sisäisiin yritystarkoituksiisi tai henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi; (2) et saa kopioida etkä julkaista Sisältöä millään verkkokäytössä olevalla tietokoneella etkä välittää, jakaa, julkaista, näyttää tai lähettää Sisältöä missään mediassa; ja (3) et saa muokata, kääntää, takaisinkääntää, hajottaa, takaisinmallintaa tai muuttaa Sivustoa tai Sisältöä millään tavalla etkä poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeus- tai tavaramerkkitietoa tai muuta yksinomaista oikeutta koskevaa ilmoitusta. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA OHJELMISTOJEN JA VERKKOPALVELUSOVELLUSTEN KOPIOIMINEN TAI JÄLJENTÄMINEN JOHONKIN MUUHUN PALVELIMEEN TAI SIJAINTIPAIKKAAN UUDELLEENJÄLJENTÄMISTÄ TAI -JAKAMISTA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY. Hyväksyt, että ohjelmistoihin, verkkopalvelusovelluksiin ja niihin liittyvään dokumentaatioon ja/tai teknisiin tietoihin sovelletaan Yhdysvaltain asianmukaisia viennin valvontaa koskevia lakeja ja säännöksiä. Suostut olemaan viemättä ja jälleenviemättä ohjelmistoja suoraan tai välillisesti mihinkään maahan, jotka ovat Yhdysvaltain vientirajoituksien alaisia.

Sinulla ei ole lupaa käyttää mitään sivuston merkkejä tai logoja ilman tavaramerkin omistajan kirjallista lupaa, paitsi mitä on sallittu sovellettavan lain mukaan.

Digi-Key saattaa koska tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan kieltää sinulta Sivuston käytön tai rajoittaa sitä, mukaan lukien rajoituksetta Palvelut.

Et saa käyttää mitään robottia, scraper-ohjelmaa, tiedonkerääjää tai muuta automaattista menetelmää Sivuston Sisällön keräämiseen etkä peilata, rinnakkaiskäyttää (”co-branding”) tai kehystää kotisivua tai muita Sivuston sivuja mihinkään muuhun verkkosivustoon tai verkkosivuun. Näissä Käyttöehdoissa "co-branding" tarkoittaa sitä, että minkä tahansa tahon nimi, logo, tavaramerkki tai muu tunniste tai identiteetti näytetään siten, että käyttäjälle syntyy vaikutelma, että kyseisellä muulla taholla on oikeus näyttää, julkaista tai jakaa Sivustoa tai sen Sisältöä. Kilpailijoilla ja ulkopuolisilla tiedonkerääjillä ei ole lupaa kytkeä Sivustoon "syviä linkkejä” eli luoda sivustoon linkkejä, jotka ohittavat kotisivun tai Sivuston muut osat ilman Digi-Keyn kirjallista lupaa. Tämän kiellon tarkoituksena ei ole rajoittaa yksityishenkilöiden ei-kaupallisia toimenpiteitä.

3. Takuita koskeva vastuuvapauslauseke. DIGI-KEY JA SEN VASTAAVAT TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI KUVAUKSIA SIVUSTOSTA, PALVELUISTA TAI SISÄLLÖSTÄ, JA DIGI-KEY JA SEN TOIMITTAJAT KIISTÄVÄT SUORAAN KAIKKI TAKUUSITOUMUKSET, SUORAT, EPÄSUORAT, LAKISÄÄTEISET TAI MUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, MUUN MUASSA EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA SIVUSTON, PALVELUN JA SISÄLLÖN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. OHJELMISTON JA VERKKOPALVELUSOVELLUSTEN MAHDOLLINEN TAKUU ON AINOASTAAN VASTAAVIEN LISENSSISOPIMUSTEN EHTOJEN MUKAINEN, MIKÄLI LISENSSISOPIMUS ON KÄYTÖSSÄ, JA MUUTOIN TÄMÄN KÄYTTÖEHTOJEN TAKUUTA KOSKEVAN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN EHTOJEN MUKAINEN. DIGI-KEY JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ SIVUSTON TAI PALVELUIDEN TOIMINNOT TOIMIVAT KESKEYTYMÄTTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ SIVUSTON TAI PALVELUIDEN VIAT KORJATAAN. DIGI-KEY JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA SISÄLLÖN TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ TAI ETTÄ MITÄÄN SISÄLLÖN VIRHEISTÄ KORJATAAN. SIVUSTO, PALVELUT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN" PERUSTEELLA. DIGI-KEY JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMISTÄ TIEDOISTA, TIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI TIETOJEN MUUTTAMISESTA, MISTÄÄN LÄHETETYISTÄ TAI VASTAANOTETUISTA MATERIAALEISTA TAI TIEDOISTA TAI LÄHETTÄMÄTTÖMISTÄ TAI VASTAANOTTAMATTOMISTA MATERIAALEISTA TAI TIEDOISTA TAI MISTÄÄN SIVUSTON KAUTTA TEHDYISTÄ KAUPOISTA. DIGI-KEY JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, JONKA KOLMAS OSAPUOLI ON LÄHETTÄNYT KÄYTTÄEN SIVUSTOA JA/TAI SISÄLLYTTÄNYT SIVUSTOON. SIVUSTON KAUTTA SAATUJA NEUVOJA EI SAA PITÄÄ HENKILÖKOHTAISTEN, LÄÄKETIETEELLISTEN, JURIDISTEN TAI TALOUDELLISTEN PÄÄTÖSTEN PERUSTANA, JA KÄYTTÄJÄN ON KYSYTTÄVÄ NEUVOJA AMMATTILAISELTA, JOKA PYSTYY ANTAMAAN KÄYTTÄJÄN OMAAN TILANTEESEEN SOVELTUVIA ERITYISNEUVOJA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT EHKÄ SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄSUORAT TAKUUT. TÄSTÄ SYYSTÄ YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. 

Katso kaikki muut tuotteisiin liittyvät muut takuutiedot tilausehdoista, Chip Outpost -tuotteet mukaan lukien.

4. Muut vastuuvapauslausekkeet. Rajoittamatta yläpuolella osiossa 3 esitettyjä vastuuvapauslausekkeita:

a. Sovellussuunnittelu. Digi-Key tarjoaa sovellussuunnittelua ainoastaan asiakkaidensa auttamistarkoituksessa. Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstö pyrkii tarjoamaan hyödyllistä tietoa Tuotteista. Digi-Key ei takaa, että mitkään tarjotuista tiedoista tai suosituksista ovat paikkansapitäviä, täydellisiä tai oikeita; eikä Digi-Key vastaa millään tavalla tarjotuista tiedoista tai suosituksista tai siitä, että asiakas on luottanut näihin tietoihin tai suosituksiin. Olet yksin vastuussa Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstön sekä minkä tahansa muun Digi-Keyn henkilöstön tarjoamien tietojen tai suositusten analysoinnista ja paikkansapitävyyden arvioimisesta ja luotat näihin tietoihin tai suosituksiin täysin omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaisesti. Myönnät ja hyväksyt, että Digi-Key saattaa keskustella muiden Digi-Keyn asiakkaiden kanssa samoista ja samankaltaisista aiheista kuin sinun kanssasi ja tarjota samoja tai samankaltaisia tietoja tai suosituksia toisille Digi-Keyn asiakkaille. Edellä mainitun yleisyyttä rajoittamatta kaikki suositellut korvaavat osat tai osia koskevat ristiviittaukset ovat pelkkiä suosituksia, eikä Digi-Key takaa kyseisten tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai oikeellisuutta.

b. Virheiden ja epätarkkuuksien korjaus. Sisällössä voi olla typografisia virheitä tai muita virheitä tai epätarkkuuksia, eivätkä sisällön tiedot ole välttämättä täydellisiä tai ajan tasalla. Siksi Digi-Key pidättää oikeuden korjata kaikki mahdolliset virheet, epätarkkuudet tai puutteet ja muuttaa tai päivittää Sisältöä milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. Digi-Key ei kuitenkaan takaa, että virheitä, epätarkkuuksia tai puutteita korjataan, eikä ole velvollinen tekemään tällaisia korjauksia.

c. Kolmannen osapuolen linkit ja tarjoukset. Hypertekstilinkit kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai tietoihin eivät tarkoita, että Digi-Key hyväksyy, sponsoroi tai suosittelee kyseistä kolmatta osapuolta, sen verkkosivustoa tai sisältöä, ellei Sivustossa ole nimenomaisesti toisin todettu. Myönnät ja hyväksyt, että Digi-Key ei ole vastuussa minkään tällaisen verkkosivuston saatavuudesta ja että Digi-Key ei hyväksy tai takaa, eikä ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen kolmannen osapuolen verkkosivustosta tai sen sisällöstä. Olet itse vastuussa päätöksistäsi, jotka koskevat vuorovaikutustasi ja yhteydenpitoasi kolmannen osapuolen verkkosivustojen kanssa.

Kaikki kolmansien osapuolien (mukaan lukien mainostajien) kanssa tehdyt liiketoimet, jotka sisältyvät Sivustoon tai jotka ovat saatavilla Sivustossa olevan linkin kautta, tai osallistuminen tarjouksiin, mukaan lukien tavaroiden ja palvelujen toimitus ja maksu, ja kaikki muut tällaisiin liiketoimiin tai tarjouksiin liittyvät ehdot, varaukset, takuut tai edustukset tehdään yksinomaan käyttäjän ja mainostajan tai muun kolmannen osapuolen välillä. Digi-Key ei vastaa eikä sitä voida pitää vahingonkorvausvelvollisena tällaisten liiketoimien tai tarjousten osalta.

d. Käytön maantieteelliset rajoitukset. Kuten suurimpaan osaan internetin verkkosivustoista, tähän Sivustoon on pääsy maailmanlaajuisesti. Kaikki Digi-Keyn tarjoamat tuotteet tai palvelut eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikille tai kaikkialla maailmassa. Digi-Key varaa oikeuden rajoittaa Tuotteidensa ja Palvelujensa tarjontaa kenelle tahansa henkilölle, mille tahansa maantieteelliselle alueelle tai lainkäyttöalueelle sekä rajoittaa minkä tahansa tarjoamansa Tuotteen tai Palvelun määrää. Sitoudut noudattamaan kaikkia teknisen tiedon siirtoon, hyväksyttävään sisältöön ja verkkokäyttäytymiseen sovellettavia lakeja ja paikallisia sääntöjä.

e. Värinäyttö. Digi-Key tekee parhaansa esittääkseen Sivustossa näkyvien tuotteiden värit mahdollisimman oikeanlaisina. Koska käyttäjän näkemät värit riippuvat kuitenkin monista tekijöistä, mukaan lukien käyttäjän näytöstä ja tulostimesta, Digi-Key ei voi taata, että käyttäjän näkemä väri vastaa tuotteen väriä.

5. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus. DIGI-KEY TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA OSTAJALLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULONMENETYKSET, SÄÄSTÖJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSET), JOTKA JOHTUVAT (a) SIVUSTOSTA, PALVELUISTA, SISÄLLÖSTÄ TAI NIIDEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ; (b) SIVUSTON KAUTTA TAI SEN MAHDOLLISTAMANA TEHDYSTÄ KAUPASTA TAI VIESTINNÄSTÄ; (c) MISTÄ TAHANSA SIVUSTON, PALVELUN TAI SISÄLLÖN VIRHEESTÄ, PUUTTEESTA TAI MUISTA PAIKKANSAPITÄMÄTTÖMYYKSISTÄ JOHTUVISTA REKLAMAATIOISTA; (d) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMIIN TIETOIHIN TAI NIIDEN MUUTTAMISESTA; (e) KENEN TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI KÄYTTÄYTYMISESTÄ SIVUSTOLLA TAI PALVELUISSA; TAI (f) MISTÄ TAHANSA MUUSTA SIVUSTOON, PALVELUIHIN TAI SISÄLTÖÖN LIITTYVISTÄ ASIOISTA; VAIKKA DIGI-KEYLLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MAINITTUJEN EHTOJEN MUKAISESTI SIVUSTOON, PALVELUIHIN JA SISÄLTÖÖN LIITTYVÄ DIGI-KEYN JA SEN TOIMITTAJIEN VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ 100 YHDYSVALTAIN DOLLARIA TAI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMAA VÄHIMMÄISMÄÄRÄÄ SEN MUKAAN, KUMPI ON SUUREMPI, RIIPPUMATTA TÄLLAISTA VASTUUTA KOSKEVISTA LAKITEORIOISTA, PERUSTUIVATPA NE SOPIMUKSIIN, OIKEUDEN LOUKKAUKSIIN, TAKUUASIOIHIN TAI MUIHIN ASIOIHIN.

JOS OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOON, PALVELUIHIN, SISÄLTÖÖN TAI KÄYTTÖEHTOIHIN, AINOA VAIHTOEHTOSI ON OLLA KÄYTTÄMÄTTÄ SIVUSTOA, PALVELUITA JA/TAI SISÄLTÖÄ.

Kaikki kanteet Digi-Keytä tai sen toimittajia vastaan liittyen Sivustoon, Palveluihin tai Sisältöön on pantava alulle yhden (1) vuoden sisällä päivämäärästä, jona syy kanteeseen syntyi.

Jotkin valtiot ja osavaltiot, New Jersey mukaan lukien (kuluttajia koskien), eivät ehkä salli tietynlaisten vahinkojen, kuten satunnaisten tai välillisten vahinkojen, poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä oleva rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua, mutta sitä joka tapauksessa sovelletaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

Katso tilausehdoista kaikki Tuotteisiin liittyvät muut vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitusta koskevat tiedot, Chip Outpost -tuotteet mukaan lukien.

6. Vastuuvapautus. Ymmärrät ja hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa käyttäytymisestäsi Sivustolla sekä siitä luotatko tietoihin tai suosituksiin, joita tarjotaan tällä Sivustolla tai Sisällössä tai jota Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstö saattaa tarjota, sekä Lähetyksistäsi. Suostut vapauttamaan vastuusta, puolustamaan ja pitämään syyttömänä Digi-Keytä ja Digi-Keyn yhteisyrityksiä, liikekumppaneita, toimittajia, käyttöluvan antajia, käyttöluvan haltijoita, kumppaneita, työntekijöitä, edustajia, virkailijoita, johtajia, omistajia, asiamiehiä ja keitä tahansa Sivustoon, Palveluihin tai Sisältöön liittyviä kolmannen osapuolen tiedontarjoajia, Ohjelmistojentarjoajia ja Verkkopalvelusovellusten tarjoajia kaikkia vaateita, menetyksiä, vahinkoja ja kuluja (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, suorat, satunnaiset, erityiset, välilliset, rangaistusluontoiset, varoittavat ja epäsuorat vahingot) ja kohtuullisia asianajajakuluja vastaan, jotka johtuvat Sivuston, Palveluiden (mukaan lukien rajoituksetta Viestintäpalvelut) tai Sisällön käytöstä, väärinkäytöstä tai kykenemättömyydestäsi käyttää niitä, siitä että olet luottanut Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstön tarjoamiin tietoihin tai suosituksiin, lähetyksistäsi (kuten määritetty alempana kohdassa 9) tai mistä tahansa tekemästäsi näiden Käyttöehtojen rikkomisesta.

7. Muut kielletyt Käyttäjän käyttäytymistavat. Et saa ohittaa Sivuston suojausta etkä peukaloida Sivustoon liittyviä järjestelmäresursseja tai tilejä. Suojauksen ohittamiseen tehtyjen työkalujen (kuten salasanan arvaaminen manuaalisesti tai ohjelman avulla, murtautumistyökalujen tai verkontutkintatyökalujen) käyttö ja jakelu on ankarasti kielletty. Varmistaakseen, että noudatat näitä Käyttöehtoja, Digi-Key saattaa seurata tapaa, jolla käytät Sivustoa, mukaan lukien rajoituksetta Palvelut. Jos olet osallisena, tai sinun epäillään olevan osallisena, mihin tahansa näiden Käyttöehtojen rikkomiseen, Digi-Key varaa itselleen oikeuden tutkia tekemiäsi toimia omiin tarkoituksiinsa ja julkaista rikkomustesi tiedot muille tahoille Digi-Keyn yksinomaisen harkinnan mukaan sisältäen rajoituksetta valtiolliset viranomaiset, yksityisetsivät sekä muut Sivuston käyttäjät auttaakseen suojausongelmien selvittämisessä.

Lupaat olla käyttämättä Sivustoa tavalla, joka rikkoo lakeja tai loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Et saa ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa Digi-Keyn yksinomaisen harkinnan mukaan kohtuutonta tai liian suurta kuormitusta Sivuston infrastruktuurille, etkä toimiin, jotka häiritsevät tai yrittävät häiritä Sivuston asianmukaista toimintaa tai mitä tahansa Sivustolla tehtäviä toimia. Käyttäjän toimet eivät saa väärinkäyttää robotit poissulkevia otsakkeita tai muita Digi-Keyn mahdollisesti käyttämiä keinoja, joilla estetään tai rajoitetaan Sivustoon pääsyä.

Digi-Key pidättää itsellään oikeuden tehdä täysimittaista yhteistyötä minkä tahansa lainvalvontaviranomaisen kanssa tai oikeusistuimen päätöksen mukaisesti, jos Digi-Keytä pyydetään tai määrätään paljastamaan Sivuston suojausta tai Käyttöehtoja rikkonut henkilö.

8. Viestintä- ja projektinhallintapalvelujen käyttö. Sivusto voi sisältää ilmoitustaulupalveluja, keskustelupalstoja, uutisryhmiä, foorumeita, yhteisöjä, henkilökohtaisia verkkosivuja, projektinhallinta-alustan, rakennus- ja konfigurointityökaluja, kalentereita ja/tai muita viestejä tai viestintävälineitä, joiden tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus viestiä laajan yleisön tai tietyn ryhmän kanssa (yhteisnimitys "Viestintäpalvelut"). Suostut käyttämään Viestintäpalveluja vain asianmukaisten ja tiettyyn Viestintäpalveluun liittyvien viestien ja materiaalien jakamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Suostut esimerkiksi rajoituksetta siihen, että noudatat seuraavia sääntöjä Viestintäpalveluja käyttäessäsi:

 • Et häpäise, väärinkäytä, ahdistele, vainoa, uhkaile tai muuten riko muiden käyttäjien oikeuksia (kuten oikeus yksityisyyteen ja julkisuuteen) mukaan lukien rajoituksetta toiminta, joka kannustaa syrjimään, vihaamaan tai yllyttää väkivaltaan yksittäistä henkilöä tai ryhmää rodun, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, fyysisen kyvykkyyden, iän, uskonnon tai kansallisuuden perusteella. Et loukkaa henkilöitä, jotka ovat joutuneet ihmiskunnan vastaisten rikosten uhreiksi, kiistämällä rikosten olemassaolon.
 • Et julkaise, lähetä, lataa, jaa tai levitä epäasianmukaista, rienaavaa, herjaavaa, häpäisevää, siveetöntä tai lainvastaista aihetta, materiaalia tai tietoa.
 • Et lataa, näytä tai muutoin aseta saataville tiedostoja, jotka sisältävät kuvia, valokuvia, ohjelmistoja, objektikoodia, lähdekoodia, merkintäkieliä, kirjastoja, kaavioita, spesifikaatioita, suunnitelmia, piirilevyn suunnittelutiedostoja, piirilevyn valmistustiedostoja, Gerber-tiedostoja tai muuta materiaalia, joka loukkaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, yksityisyydensuojaa, julkisuusoikeutta, salassapitovelvoitetta tai muuta omistusoikeutta tai tekijänoikeutta.
 • Et lataa tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, haittaohjelmia, kiristysohjelmia, korruptoituneita tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisen osapuolen tietokoneen tai Sivuston toimintaa tai keskeyttää sen.
 • Et käytä etkä lataa sivuston kautta saataville asetettua materiaalia tai tietoja, mukaan lukien kuvat, ohjelmistot, objektikoodit, lähdekoodit, merkintäkielet, kirjastot, kaaviot, spesifikaatiot, suunnitelmat, piirilevyn suunnittelutiedostot, piirilevyn valmistustiedostot, Gerber-tiedostot tai valokuvat, tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, yksityisyydensuojaa, julkisuusoikeutta, salassapitovelvoitetta tai muuta omistusoikeutta tai tekijänoikeutta.
 • Et mainosta etkä tarjoudu myymään tai ostamaan tavaroita tai palveluja johonkin liiketoimintatarkoitukseen, ellei kyseinen Viestintäpalvelu nimenomaisesti salli tällaisia viestejä.
 • Et suorita etkä välitä eteenpäin mielipidekyselyjä, kilpailuja, pyramidihuijauksia tai ketjukirjeitä.
 • Et lataa sellaisia toisen Viestintäpalvelun käyttäjän lähettämiä tiedostoja, joiden levittämisen tiedät olevan laitonta, tai joiden levittämisen sinun voidaan kohtuudella olettaa tietävän olevan laitonta.
 • Et väärennä etkä poista mitään tekijää osoittavia määreitä, laillisia tai muita asianmukaisia ilmoituksia tai omistajuutta osoittavia nimikkeitä tai alkuperää osoittavia leimoja tai lähdeohjelmistoja tai muuta ladatun tiedoston sisältämää materiaalia.
 • Et rajoita tai estä muita käyttämästä Viestintäpalveluja.
 • Et riko käytännesääntöjä tai muita suosituksia, joita saatetaan soveltaa tiettyyn Viestintäpalveluun.
 • Et haali tai muuten kerää tietoja muista ilman heidän lupaansa, mukaan lukien sähköpostiosoitteet.
 • Et riko mitään sovellettavaa lakia tai säädöstä.
 • Et luo väärää henkilöllisyyttä toisten harhaanjohtamiseksi.

Digi-Key ei ole velvollinen valvomaan Viestintäpalveluja. Digi-Key varaa kuitenkin oikeuden tarkistaa Viestintäpalveluun lähetetyt materiaalit, ja se voi poistaa ne yksinomaisen harkintansa mukaan. Digi-Key varaa oikeuden lopettaa käyttäjän pääsyn Sivustoon, Palveluihin, Sisältöön tai joko johonkin tai kaikkiin Viestintäpalveluihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä. Digi-Key varaa oikeuden paljastaa milloin tahansa minkä tahansa tiedon, jos se on tarpeen sovellettavan lain, säännöksen, oikeusprosessin tai hallinnollisen pyynnön täyttämiseksi, sekä muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa mitä tahansa tietoa tai materiaalia kokonaan tai osaksi Digi-Keyn yksinomaisen harkinnan mukaan. Noudata aina varovaisuutta, kun annat henkilötietojasi Viestintäpalvelussa. Digi-Key ei valvo eikä sponsoroi minkään Viestintäpalvelun sisältöä, viestejä tai tietoja. Digi-Key nimenomaisesti ilmoittaa, ettei se ole vastuussa Viestintäpalveluista eikä seuraamuksista, jotka aiheutuvat käyttäjän osallistumisesta Viestintäpalveluun. Viestintäpalveluun ladattuihin materiaaleihin voidaan soveltaa käyttöä, jäljentämistä ja/tai levittämistä koskevia rajoituksia. Käyttäjä on vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta ladatessaan materiaalia viestintäpalvelusta.

9. Käyttäjän toimittamat tiedot. Digi-Key ei vaadi omistusoikeutta materiaaleihin, mukaan lukien rajoituksetta teksti, kuvat, valokuvat, ohjelmistot, objektikoodi, lähdekoodi, merkintäkieli, kirjastot, kaaviot, spesifikaatiot, suunnitelmat, piirilevyn suunnittelutiedostot, piirilevyn valmistustiedostot, Gerber-tiedostot tai muu materiaali, jonka sinä tai muut viestintäpalveluiden käyttäjät toimitatte Digi-Keylle (mukaan lukien palaute ja ehdotukset) tai postitatte, lataatte, syötätte tai lähetätte Sivustolle tai siihen liittyviin palveluihin (yhteisnimitys "Lähetykset"). Kun postitat, lataat, syötät, toimitat tai jätät Lähetyksen, annat kuitenkin Digi-Keylle, sen tytäryhtiöille ja lisensoijille (mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa Digi-Keyn sivuston, Tech-Xchange-sivuston, Projektisivustojen tai eewiki.net-verkkosivuston yhteydessä käytetty toimittaja ja palveluntarjoaja) rojaltittoman, kumoamattoman, pysyvän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Lähetykseesi, mukaan lukien rajoituksetta oikeudet käyttää, kopioida, jakaa, välittää, julkaista, asettaa julkisesti esille, hyödyntää julkisesti, jäljentää, kääntää, muotoilla uudelleen tai muutoin muokata taikka mukauttaa, asettaa näytteille ja luoda johdettuja teoksia tästä materiaalista kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa ja tulevaisuudessa kehitettävissä medioissa, millä tahansa tavalla, kokonaan tai osittain, ilman mitään rajoitetta tai sinulle asetettua vastuuta, ja julkaista nimesi, näköisyytesi, salanimesi tai muun tunnisteesi Lähetyksesi yhteydessä. Edellä sanotusta huolimatta Digi-Key ei käytä Projektisivustolle lähettämiäsi projekteja tuotteen kaupallistamiseen ilman lupaasi.

Lähetyksiin voi liittyä käyttöä, jäljentämistä, esittämistä, mukauttamista ja/tai levittämistä koskevia rajoituksia, ja olet vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta. Jos tällainen toiminto on saatavilla Sivustolla, olet myös yksin vastuussa siitä, että julkaiset mahdolliset käyttörajoitukset tai lisenssiehdot, jotka koskevat Lähetyksiäsi. Nämä eivät missään tapauksessa saa olla ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa tai rajoittaa niitä.

Digi-Key ei maksa Lähetyksesi käytöstä mitään hyvitystä näiden ehtojen mukaisesti. Digi-Key ei ole velvollinen lähettämään tai käyttämään mitään toimittamaasi Lähetystä, ja Digi-Key voi poistaa Lähetyksen milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan.

Julkaisemalla, lataamalla, syöttämällä, toimittamalla tai lähettämällä Lähetyksesi vakuutat ja takaat, että Lähetyksesi ja sen käyttö näiden Käyttöehtojen mukaisesti on kaikkien sovellettavien lakien mukaista ja että omistat tai muutoin hallitset kaikkia Lähetyksesi oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki oikeudet, jotka ovat tarpeen Lähetyksesi toimittamiseen, lähettämiseen, lataamiseen, syöttämiseen tai lähettämiseen ja myönnät näissä Käyttöehdoissa antamasi lisenssin, sekä että Lähetys ja sen käyttö näiden Käyttöehtojen mukaisesti eivät loukkaa, käytä väärin tai riko minkään henkilön tai entiteetin oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, liikesalaisuudet, mallioikeudet, yksityisyydensuoja, julkisuusoikeus tai muut immateriaalioikeudet.

Lisäksi vakuutat, takaat ja hyväksyt, että:

 • Mikään Lähetys ei muodosta "puolustusartikkelia" eikä "puolustuspalvelua" siten kuin nämä termit on määritetty kansainvälisissä asekauppasäännöksissä ("ITAR"), 22 CFR:n osissa 120-130, joita hallitsevat Directorate of Defense Trade Controls, U.S. Department of State ("DDTC"), ja että se ei ole muulla tavoin (i) ITAR-säännöksien alainen, (ii) mukana Yhdysvaltojen ammuslistalla (U.S. Munitions List) (siten kuin ITAR on määrittänyt tällaisen termin) eikä se ole (iii) DDTC:n lainkäyttövallan alainen;
 • Olet tarvittaessa toimittanut Digi-Keylle oikean ja tarkan ECCN-numeron (Export Control Classification Number) siten kuin tällainen termi on määritetty viennin hallintoa koskevissa määräyksissä, 15 CFR:n osat 730-774; sekä että
 • Kaikki Lähetykset ovat oikeita ja tarkkoja.

10. Tekijänoikeusvalituksia koskevat ilmoitukset ja menettely. Yhdysvaltain lakisäännöksen otsakkeen 17 osion 512(c)(2) nojalla väitettyjä tekijänoikeusloukkauksia koskevat ilmoitukset on lähetettävä palveluntarjoajan nimittämälle asiamiehelle. KAIKKI VAATIMUKSET, JOISSA EI NOUDATETA SEURAAVAA MENETTELYÄ, JÄTETÄÄN KÄSITTELEMÄTTÄ.

HUOMAUTUS: SEURAAVAT TIEDOT TARJOTAAN YKSINOMAAN SITÄ TARKOITUSTA VARTEN, ETTÄ ALLA MAINITUILLE PALVELUNTARJOAJILLE ILMOITETAAN, ETTÄ TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUA MATERIAALIASI ON EHKÄ LOUKATTU. MIHINKÄÄN MUIHIN PYYNTÖIHIN, ESIMERKIKSI SUUNNITTELUAPUA KOSKEVIIN PYYNTÖIHIN TAI SÄHKÖPOSTIN VÄÄRINKÄYTTÖÄ TAI PIRATISMIA KOSKEVIIN RAPORTTEIHIN EI VASTATA TÄMÄN PROSESSIN KAUTTA.

Kirjallinen ilmoitus on toimitettava seuraavalle nimitetylle asiamiehelle:

Palveluntarjoaja: Digi-Key Corporation

Asiamies, joka on nimitetty vastaanottamaan ilmoitus väitetystä loukkauksesta: Ross West

Nimitetyn asiamiehen osoite, johon ilmoitus lähetetään: 701 Brooks Avenue South, Thief River Falls, MN 56701 USA

Nimitetyn asiamiehen puhelinnumero: 1-800-344-4539 ja 218-681-6674

Nimitetyn asiamiehen faksinumero: 218-681-3380

Nimitetyn asiamiehen sähköpostiosoite: copyrightclaims@digikey.com

Jotta ilmoitus olisi pätevä, sen täytyy sisältää seuraavat tiedot:

 1. Sen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan väitetyn loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta ("Valittava osapuoli");
 2. Väitetyn loukkauksen kohteeksi joutuneen, tekijänoikeudella suojatun teoksen määritys tai tarkka teosluettelo, jos yksi ilmoitus koskee yhdessä verkkosivustossa olevia useita tekijänoikeudella suojattuja teoksia;
 3. Väitetyn loukkaavan materiaalin tai loukatun materiaalin ja poistettavan materiaalin tai materiaalin, jonka käyttö on estettävä, määritys sekä riittävät tiedot, joiden avulla palveluntarjoaja pystyy paikallistamaan materiaalin;
 4. Riittävät tiedot, joiden perusteella palveluntarjoaja pystyy ottamaan yhteyttä Valittavaan osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joiden kautta valituksen esittävä osapuoli on tavoitettavissa;
 5. Vakuutus siitä, että Valittavalla osapuolella on hyvä syy uskoa, että tekijänoikeuden haltija, sen asiamies tai laki ei salli materiaalin käyttöä valituksen aiheena olevalla tavalla ja
 6. vakuutus siitä, että ilmoituksen tiedot ovat virheettömiä ja siitä, että Valittava osapuoli on valtuutettu toimimaan väitetyn loukkauksen kohteeksi joutuneen yksinoikeuden haltijan puolesta väärästä valasta annetun rangaistuksen uhalla.

Toimenpiteet edellä mainittujen kohtien 1–6 mukaiset tiedot sisältävän kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen:

 1. Palveluntarjoaja poistaa väitetyn loukkaavan materiaalin tai estää pääsyn siihen;
 2. Palveluntarjoaja välittää kirjallisen ilmoituksen väitetyn loukkauksen tekijälle ("Vastaaja");
 3. Palveluntarjoaja ryhtyy kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen Vastaajalle viipymättä, että se on poistanut materiaalin tai estänyt pääsyn siihen.

Vastailmoitus:

Jotta Vastailmoitus olisi pätevä, se on toimitettava palveluntarjoajan nimittämälle asiamiehelle kirjallisessa muodossa ja sen on sisällettävä olennaisilta osiltaan seuraavat kohdat:

 1. Vastaajan fyysinen tai sähköinen allekirjoitus;
 2. Poistetun materiaalin tai materiaalin, johon pääsy on estetty, määritys sekä sijainti, jossa materiaali oli ennen sen poistamista tai siihen pääsyn estämistä;
 3. Vakuutus väärän valan antamisen rangaistuksen uhalla siitä, että Vastaajalla on hyvä syy uskoa, että materiaali on poistettu tai siihen pääsy on estetty virheen vuoksi, tai että on tapahtunut virhe tunnistettaessa poistettavaa tai estettävää materiaalia;
 4. Vastaajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä vakuutus siitä, että Vastaaja hyväksyy osoitteen sijaintipaikassa vaikuttavan tuomiopiirin liittovaltion tuomioistuimen lainkäyttövallan; tai jos vastaajan osoite sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella, palveluntarjoajan sijaintipaikan tuomiopiirin, ja että Vastaaja hyväksyy ilmoituksen antaneen henkilön tai henkilön asiamiehen jatkotoimenpiteet.

Toimenpiteet edellä mainittujen kohtien 1–4 mukaiset tiedot sisältävän Vastailmoituksen vastaanottamisen jälkeen:

 1. Palveluntarjoaja toimittaa viipymättä Valittavalle osapuolelle kopion Vastailmoituksesta;
 2. Palveluntarjoaja ilmoittaa Valittavalle osapuolelle, että se palauttaa poistetun materiaalin tai lopettaa siihen pääsyn estämisen kymmenen (10) arkipäivän kuluessa
 3. Palveluntarjoaja palauttaa poistetun materiaalin tai lopettaa siihen pääsyn estämisen kymmenestä (10) neljääntoista (14) arkipäivän kuluessa Vastailmoituksen vastaanottamisesta, jos palveluntarjoajan nimittämä asiamies ei ole vastaanottanut Valittavan osapuolen ilmoitusta siitä, että tuomioistuimessa on nostettu kanne, jolla halutaan oikeusistuimen tuomio siitä, että Vastaaja ei voi harjoittaa palveluntarjoajan verkossa tai järjestelmässä olevaan materiaaliin liittyvää loukkaavaa toimintaa.

11. Luottamuksellisuus. Et saa paljastaa Digi-Keyn luottamuksellisia tietoja niin kauan, kun tiedot ovat luottamuksellisia. Näissä Käyttöehdoissa käytetty termi "Digi-Keyn luottamukselliset tiedot" tarkoittaa kaikkia ei-julkisia tietoja, jotka Digi-Key paljastaa Verkkopalvelusovellusten, Sivuston tai Ohjelmistojen kautta, ja jotka on määritetty luottamuksellisiksi; sekä tietoja, joiden luonne tai paljastumisen olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella olettaa olevan luottamuksellisia. Et saa käyttää Digi-Keyn luottamuksellisia tietoja tai sallia niiden käyttöä, paitsi jäljempänä nimenomaisesti sallitulla tavalla. Digi-Keyn luottamuksellisiin tietoihin sisältyy rajoituksetta ei-julkiset tiedot, jotka liittyvät Digi-Keyn tai Digi-Keyn liikekumppanien myyntiin, kateprosenttiin, katelukuihin, tekniikkaan, asiakkaisiin, liiketoimintasuunnitelmiin, tarjous- ja markkinointitoimiin, taloudelliseen tilanteeseen ja muihin liiketoimiin (mukaan lukien rajoittamatta tiedot niin kutsutuista Digi-Keyn beetatesteistä tai beetatestituotteista, jotka käyttäjä saa osallistuessaan tällaiseen beetatestiin) ja kolmansien osapuolten tiedot, jotka Digi-Keyn on pidettävä salassa. Tämän kohdan muista määräyksistä riippumatta sinulla ei ole salassapitovelvoitetta Digi-Keyn osalta edellä mainitun kohdan mukaisesti sellaisesta tiedosta, joka on julkisesti saatavilla tai joka on tullut julkisesti saataville rikkomatta näitä Käyttöehtoja; tai tiedosta, jonka voidaan osoittaa asiakirjatodisteiden avulla olleen laillisesti tiedossasi hetkellä, kun sait tiedon Digi-Keyltä; tai joka vastaanotetaan kolmannelta osapuolelta, joka ei ole saanut haltuunsa tai paljastanut tietoja väärinkäytöksen tai vahingonteon seurauksena; tai jonka voidaan osoittaa asiakirjatodisteiden avulla olleen itsenäisesti sinun tuottamaasi tietoa käyttämättä Digi-Keyn luottamuksellisia tietoja tai tukeutumatta niihin millään tavalla.

12. Sovellettava laki; riitojen ratkaisu. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Yhdysvalloissa sijaitsevan Minnesotan osavaltion lainsäädäntöä riippumatta lainvalintaa ohjaavista säännöistä (oli kyseessä sitten Minnesotan osavaltio tai mikä tahansa muu lainkäyttöalue, joka aiheuttaisi muiden kuin Minnesotan osavaltion lakien soveltamisen). Vuoden 1980 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus tavaroiden kansainvälisen myynnin rajoittamisajasta ja sähköisesti toimitettavien tietojen yhdenmukaisuutta koskeva laki sekä näiden sovellukset eri lainkäyttöalueilla ja mitkään niiden myöhemmät tarkistukset eivät päde näihin Käyttöehtoihin. Kaikki riidat tai vaateet, jotka liittyvät näihin Käyttöehtoihin tai Sivuston, Palvelun tai Sisällön käyttöön (”Riita”), käsitellään sovittelumenettelyllä American Arbitration Association (AAA) -järjestön sääntöjen mukaisesti, ja LUOVUT TÄTEN PERUUTTAMATTOMASTI JA RAJOITTAMATTOMASTI KAIKISTA OIKEUKSISTASI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN MISSÄ TAHANSA NÄISTÄ NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN LIITTYVÄSSÄ OIKEUSTOIMESSA, MENETTELYSSÄ, KANTEESSA TAI VASTAKANTEESSA. Sovittelun suorittaa englannin kielellä yksi sovittelija, ja kyseinen sovittelija voi vapaan harkintansa mukaan päättää, onko väitetty riita soviteltavissa. Sovittelupaikkana toimii Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Sovellettavan lainsäädännön enimmäislaajuuden salliessa Käyttöehtojen alaista sovittelumenettelyä ei yhdistetä toisen osapuolen näiden Käyttöehtojen alaiseen sovittelumenettelyyn ryhmäsovittelumenettelyn tai muun menettelyn avulla. Sovittelijan tekemästä päätöksestä voidaan hakea tuomio mistä tahansa Yhdysvaltain osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimesta sekä Minnesotan osavaltiossa että sen ulkopuolella. Edellä esitetystä huolimatta Digi-Key saattaa sille tarjolla olevien oikeussuojakeinojen asemesta tai niiden lisäksi hakea määräyksiä tai muita oikaisutoimia mistä tahansa osavaltiollisesta, liittovaltiollisesta tai kansallisesta toimivaltaisesta oikeusistuimesta liittyen (a) todellisiin tai väitettyihin rikkomuksiin tai väärintekoihin, jotka koskevat Digi-Keyn tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai yksinoikeuksia; tai (b) näiden Käyttöehtojen osassa 11 olevien luottamuksellisuusehtojen rikkomiseen ilman tässä osassa 12 esitettyjen sovitteluvaatimusten rikkomista. Annat suostumuksesi sille, että kyseiset määräykset tai muut oikaisutoimet voidaan toteuttaa toimivaltaisesti Minnesotan osavaltion osavaltiollisissa ja liittovaltiollisissa oikeusistuimissa. Tunnustat myös, että Digi-Keyn oikeudet immateriaalioikeuksiinsa ovat erityisiä, ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia; mikä antaa kyseisille oikeuksille erityisen arvon, joiden luvatonta käyttöä, paljastamista tai menetystä ei voida arvioida helposti, ja jota ei ehkä voida korvata riittävästi rahallisten vahinkojen tapauksessa.

13. Yleiset ehdot. Sinulle saatetaan esittää lisäehtoja Sivustolla osana muita Palveluita tai liittyen muuhun Sisältöön, ja nämä muut lisäehdot koskevat niitä nimenomaisia Palveluita tai Sisältöä, joita kyseisissä ehdoissa niiden mainitaan koskevan, paitsi jos lisäehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, jolloin sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten koko sopimuksen tästä aiheesta. Jos Digi-Key luopuu tämän sopimuksen määrittämistä rikkomuksista tai laiminlyönneistä, sen ei voida katsoa johtavan luopumiseen aikaisemmasta tai myöhäisemmästä rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Jos Riita-asiassa laillinen tuomioistuin tai toimivaltainen sovittelijataho toteaa näiden Käyttöehtojen jonkin kohdan virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Käyttöehtojen muihin määräyksiin, jotka pysyvät täysimääräisesti voimassa. Kyseisellä oikeusistuimella tai sovittelijalla on toimivalta, mikäli mahdollista, korjata mikä tahansa virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton määräys siten, että se edustaa osapuolten aikomusta tarkasti kyseisen määräyksen alkuperäisen sananmuodon kaltaisesti samalla, kun määräyksestä tehdään kelvollinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Et voi liittää tai siirtää lakitoimilla, sulautumisella tai muulla tavoin tämän sopimuksen määrittämiä oikeuksia, sopimuksia tai velvollisuuksia ilman Digi-Keyn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nämä Käyttöehdot ja niiden sisältämät aiheet, mukaan lukien rajoituksetta Sivusto, Palvelut ja Sisältö, eivät muodosta mitään yhteisyritystä, kumppanuutta, työsuhdetta tai asiamiessuhdetta sinun ja Digi-Keyn tai sen toimittajien välille. Sopimukseen liittyvät velvollisuudet, oikeudet, määräykset ja ehdot ovat sitovia ja voimassa vain kyseisten osapuolten ja heidän sallittujen ja heille kuuluvien seuraajiensa ja oikeudenhaltijoidensa eduksi.

14. Muutokset Käyttöehtoihin. Digi-Key pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja siitä ilmoittamatta. Muutokset saattavat sisältää mutta niihin rajoittumatta muun muassa Sivuston tai sen osan avaamiseen ja käyttöön mahdollisesti liittyviä maksuja, mukaan lukien rajoituksetta TechXchange-sivusto, Projektisivustot ja eewiki.net-verkkosivustot. On sinun vastuullasi tutustua näihin Käyttöehtoihin ennen kuin avaat, vierailet, selaat, käytät tai vuorovaikutat tai yrität vuorovaikuttaa Sivuston osien kanssa tai Sivustossa olevan Ohjelmiston, Ohjelman tai Palvelun kautta. Jatkaessasi Sivuston, sen Palveluiden tai Sisällön käyttöä sen jälkeen, kun näitä Käyttöehtoja on muutettu, annat suostumuksesi kulloinkin voimassa oleville Käyttöehdoille. Jos näitä Käyttöehtoja muutetaan tai päivitetään, "Viimeisin muokkauspäivä"-kohta päivitetään vastaavasti. Osana rekisteröitymisprosessia, jonka myötä tulet rekisteröidyksi käyttäjäksi ja pääset käyttämään tiettyjä Sivuston toimintoja, valitset oletusarvoisesti sähköpostien vastaanottamisen Digi-Keyltä. Digi-Key voi harkintansa mukaan lähettää sinulle sähköpostiviestejä, joissa tiedotetaan näihin Käyttöehtoihin ja/tai muihin Digi-Keyn käytäntöihin tehdyistä muutoksista. Voit poistaa tämän oletusvalinnan, jos et halua vastaanottaa näitä sähköposteja. Vaikka Käyttöehdoissa saatettaisiin mainita toisin, Digi-Key voi tehdä Käyttöehtoihin muutoksia yksinomaisen harkintansa perustella, jolloin muutokset sitovat sekä käyttäjää että Digi-Keytä.

Noudatettava versio
Näiden Käyttöehtojen englanninkielistä versiota noudatetaan, jos englanninkielisen ja minkä tahansa muunkielisen version välillä on eroavuutta.

© 2022, Digi-Key Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

KYSYMYKSIÄ JA LISÄTIETOJA. Jos sinulla on kysyttävää näistä Tilausehdoista tai jos haluat saada lisätietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen international.customer.service@digikey.com.

II. Tilausehdot

Kaikki Digi-Keylle tehdyt tilaukset, Chip Outpost -tuotteet mukaan lukien, ovat näiden ”Tilausehtojen” alaisia, samoin minkä tahansa verkkokaupan, joka saattaa olla nimetty käyttäen muiden entiteettien nimiä ja sulautettu näiden muiden entiteettien verkkosivustoille, kautta tehdyt tilaukset. Ostajan lähettämät muutokset minkä tahansa ylimääräisen asiakirjan muodossa nimenomaisesti hylätään. Näistä ehdoista poikkeavilla lomakkeilla tehdyt tilaukset saatetaan hyväksyä, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että nämä tilausehdot pysyvät voimassa, ja että ne ovat ainoat tilausta määrittävät ehdot.

1. Tilauksen vahvistaminen ja hyväksyminen. Kun teet tilauksen, voimme tarkistaa maksutapasi, lähetysosoitteen ja/tai mahdollisen verovapaustunnuksen ennen tilauksesi käsittelemistä. Hyväksyt sen, että tilauksesi on ostotarjous tilauksessa luetelluista Tuotteista ja että se on näiden Tilausehtojen alainen. Digi-Key voi harkintansa mukaan hyväksyä tilauksesi käsittelemällä maksusi ja lähettämällä Tuotteen, tai Digi-Key voi yksinomaisen harkintansa mukaan mistä tahansa syystä kieltäytyä hyväksymästä tilaustasi tai mitä tahansa osaa siitä. Jos päätämme olla hyväksymättä tilaustasi, pyrimme ilmoittamaan siitä tilauksesi yhteydessä antamasi sähköpostiosoitteen tai jonkin muun antamasi yhteystiedon kautta. Toimitus- ja/tai lähetyspäivät, jotka ilmoitetaan minkä tahansa tilauksen yhteydessä, ovat vain arvioita eivätkä edusta määrättyjä tai taattuja toimituspäivämääriä. Selvennyksen vuoksi: ”Tuotteet” sisältävät myös Digi-Keyn Markkinapaikka-ohjelman kautta tarjottavat tuotteet ja palvelut.

2. Määrärajoitukset. Digi-Key voi rajoittaa tai peruuttaa saatavana olevia määriä missä tahansa tilauksessa millä perusteella hyvänsä ja muuttaa minkä tahansa erikoistarjouksen saatavuutta tai kestoa koska tahansa. Digi-Key voi hylätä minkä tahansa tilauksen tai minkä tahansa osan siitä.

3. Sähköinen viestintä. Kun teet tilauksen Sivuston kautta, sinun on annettava voimassaoleva sähköpostiosoite, jotta voimme ottaa yhteyttä tilaukseesi liittyen, antaa tietoja jälkitoimituksena lähetettävistä tuotteista sekä välittää muita tilaustasi koskevia uutisia, ilmoituksia tai muita tietoja. Hyväksyt, että Digi-Key ei ole vastuussa mistään kärsimästäsi vahingosta tai tiedosta, jota et saa sen seurauksena että et ole antanut voimassa olevaa sähköpostiosoitetta tai ylläpitänyt sitä, tai sen seurauksena, että et ole saanut kommunikointiamme sähköpostijärjestelmäsi tai roskapostisuodattimesi vian tai jonkin muun syyn vuoksi.

4. Valuuttatiedot. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu yksinomaan Suomea ja euroissa (EUR) tai Yhdysvaltain dollareissa (USD) tehtäviä ostoksia varten. Jos tilauksen kohdeosoite ei ole Suomessa, käytä Yhdysvaltain valuuttaa käyttävää Digi-Keyn verkkosivustoa, www.digikey.com, tai sopivaa maa- tai aluekohtaista verkkosivustoa. Jos tilaat puhelimitse, pyydämme kertomaan Digi-Keyn myyntiedustajalle tilausta tehdessäsi mitä valuuttaa haluat käyttää.

5. Hinta- ja tuotetiedot. Digi-Key pyrkii tarjoamaan ajankohtaiset ja tarkat tiedot tuotteista ja hinnoista, mutta ei takaa tällaisten tarjoamiensa tietojen ajanmukaisuutta ja tarkkuutta. Lisäksi Digi-Key luottaa siihen, että alkuperäinen valmistaja tai valmistajan valtuuttama jälleenmyyjä toimittaa tuotevaroitukset, jotka liittyvät tuotteiden ja/tai niissä mahdollisesti olevien kemikaalien käyttöön, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Kalifornian osavaltion Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act -lain (joka tunnetaan myös nimellä Proposition 65) mukaiset turvarajavaroitukset. Tuotteita koskevat tiedot voivat muuttua etukäteen ilmoittamatta. Hinnat voivat muuttua milloin tahansa ennen kuin Digi-Key on hyväksynyt tilauksesi. Siltä varalta että Digi-Key löytää Digi-Keylle tekemääsi tilaukseen vaikuttavan merkittävän virheen Tuotteen kuvauksessa tai saatavuudessa tai virheen hinnassa, ilmoitamme sinulle korjatusta versiosta ja sinulla on oikeus valita oikaistu versio tai peruuttaa tilaus. Jos päätät peruuttaa tilauksen ja ostoksen summa on jo veloitettu luottokortiltasi, Digi-Key palauttaa summan luottokortillesi. Tällä verkkosivustolla olevat hinnat on ilmoitettu euroina (EUR) tai Yhdysvaltain dollareina (USD). Digi-Key ei ole vastuussa mistään Digi-Keyn tarjouksissa olevista hintavirheistä, typografisista virheistä eikä muista virheistä ja Digi-Key pidättää itsellään oikeuden peruuttaa kaikki tilaukset joissa on tällaisia virheitä.

6. Maksu. Digi-Key tarjoaa euro-valuuttaa käyttäville asiakkaille seuraavat maksutavat: MasterCard, VISA, American Express, PayPal ja ennakkomaksu tilille sekä luottotili hyväksytyille laitoksille ja yrityksille. Maksu on suoritettava siinä valuutassa jossa tilaus on tehty. Yhdysvaltain dollareita käyttäville asiakkaille on tarjolla seuraavat maksutavat: MasterCard, VISA, American Express, Discover, PayPal, ennakkomaksu tilille, pankkishekki Yhdysvaltain dollareissa sekä avoin tililuotto valituille laitoksille ja yrityksille. Emme hyväksy yksityisiä shekkejä emmekä vahvistettuja yksityisiä shekkejä. Maksumääräykset voivat aiheuttaa merkittäviä viiveitä. Luottokirjeiden käyttö edellyttää Digi-Keyn kirjanpito-osaston etukäteishyväksyntää. 

Tilihakemus. Jos haluat saada tilihakemuksen luottotiliä varten, lähetä tilihakemus. Varaa riittävästi aikaa tilihakemuksen käsittelyyn. Voit välttää viiveitä ensimmäisessä tilauksessa valitsemalla toisen maksutavan. 

7. Omistusoikeuden säilyttäminen.

Pidätämme toimitetun tavaran (varattu tavara) omistusoikeuden, kunnes kaikki tästä sopimuksesta johtuvat saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös kaikkia tulevia tilauksia ja ostotilauksia, vaikka emme aina nimenomaisesti viittaisikaan niihin.

Asiakas on velvollinen, niin kauan kuin omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt hänelle, kohtelemaan varattuja tavaroita huolellisesti ja vakuuttamaan ne asianmukaisesti omalla kustannuksellaan niiden alkuperäisen arvon mukaisesti palo-, vesi- ja varkausvahinkojen varalta.

8. Toimituskulut.

Digi-Keyn varastosta toimitettavat tuotteet. Klikkaa tätä, niin näet kuuluuko tilaukseesi ilmainen toimitus. Jos tilaukseesi ei kuulu ilmaista toimitusta, toimituskulut maksetaan ennakkoon ja lisätään laskuusi. Käytettävät toimitusvaihtoehdot riippuvat kohdemaasta. Koko- tai painorajoitukset ylittävistä toimituksista saatetaan periä lisämaksu. Digi-Key ilmoittaa tässä tapauksessa asiakkaalle asiasta etukäteen.

 • Toimitukset UPS:n kautta: Digi-Key-yritystoimituksissa, joissa Digi-Key on saanut asiakkaalta voimassa olevan alv-numeron, Digi-Key tuo toimitukset Kölniin, Saksaan (DDP), ja Neuvoston direktiivin 2006/112/EC artiklan 138 (1) mukaisten yhteisön sisäisten toimitusehtojen mukaisesti Digi-Key välittää toimitukset (CPT) asiakkaan osoitteeseen. Ilman voimassa olevaa arvonlisäveronumeroa lähetetyt euromääräiset (EUR) toimitukset ja muille kuin yrityksille lähetetyt toimitukset toimitetaan DDP-kuljetusmuodolla (INCOTERMS 2020 -asiakirjan mukaisesti) asiakkaan osoitteeseen.
 • Lähetykset kaikkien muiden lähettipalveluiden kautta: kuljetusmuoto CPT (INCOTERMS 2020 -asiakirjan mukaisesti)
 • Lähettipalvelutilin kautta laskutettavat lähetykset: kuljetusmuoto CPT (INCOTERMS 2020 -asiakirjan mukaisesti)

Suoraan toimittajilta toimitettavat tuotteet. Ellei sivustossa toisin mainita, (1) asiakas maksaa toimituskulut (CPT INCOTERMS 2020 -asiakirjan mukaisesti), (2) toimitus- tai rahtikulut toimittajan varastosta maksetaan ennakkoon ja lisätään laskuun, (3) kaikki sovellettavat tuontilisenssit, tullimaksut, tariffit, verot ja välityspalkkiot ovat asiakkaan vastuulla.

9. Käsittelykulut. Vähimmäistilausta tai käsittelymaksua ei ole.

10. Verot.

Digi-Keyn varastosta toimitettavat tuotteet. 

Näytetyt hinnat eivät sisällä mitään liittovaltion veroja, valtion veroja tai paikallisia veroja eivätkä valtion viranomaisten asettamia muita mahdollisia veroja, mukaan lukien rajoituksetta myynti-, käyttö-, valmiste- tai arvonlisäveroja tai muita vastaavia veroja. UPS:n kautta tapahtuvissa Digi-Key-yritystoimituksissa, joissa Digi-Key on saanut asiakkaalta voimassa olevan alv-numeron, Digi-Key tuo lähetyksen CPC4200-säännösten mukaisesti, ja jokainen yritysasiakas on velvollinen itse arvioimaan kyseistä maata koskevat toimitukseen liittyvät alv-veloitukset. Arvonlisävero on maksettava toimituksen yhteydessä, jos toimitus suoritetaan muille kuin yrityksille tai jos yrityksen vahvistettua arvonlisäveronumeroa ei ole Digi-Keyn tiedossa tai jos käytetty lähettipalvelu on muu kuin UPS.

Suoraan toimittajilta toimitettavat tuotteet. Näytetyt hinnat eivät sisällä mitään liittovaltion veroja, valtion veroja tai paikallisia veroja eivätkä valtion viranomaisten asettamia muita mahdollisia veroja, mukaan lukien rajoituksetta myynti-, käyttö-, valmiste- tai arvonlisäveroja tai muita vastaavia veroja. Kaikki sovellettavat arvonlisäverot, tullimaksut, verot ja välityspalkkiot on maksettava toimitushetkellä.

11. Myöhässä olevat maksut. Kaikki maksujen myöhästymisestä Digi-Keylle aiheutuneet kustannukset, kuten oikeus-, perintä- ja lakimieskulut, ovat asiakkaan vastuulla.

12. Varastosta loppuneet tuotteet. Jos tilaamasi tuote on tilaushetkellä loppunut varastosta, saat sen halutessasi jälkitoimituksena. Ellei Sivustossa toisin mainita, jokaiseen lähetykseen lisätään lisälähetysmaksu. Toimittamatta jääneitä tilauksia pidetään avoimina asiakkaan niin halutessa. Kohdan 12 ehdot eivät koske tuotteita, jotka on merkitty Chip Outpost -tuotteiksi (katso Chip Outpost -tuotteisiin liittyvät kohdat 16 ja 18 jäljempänä).

13. Vientisäännösten noudattaminen. Yhdysvaltojen ja sen territorioiden lisäksi Digi-Key hyväksyy kansainvälisiä tilauksia. Joitakin tuotteita ei ehkä voida toimittaa Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Kaikkia ulkomailta tehtyjä tai ulkomaille lähetettäviä kansainvälisiä tilauksia koskevat Yhdysvaltojen vientiä sääntelevät lait, rajoitukset, säännökset ja määräykset. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia Yhdysvaltojen tai muiden ulkomaisten lainkäyttöalueiden, virastojen tai viranomaisten asettamia vientilakeja, -rajoituksia, -säännöksiä ja -määräyksiä, mukaan lukien rajoituksetta, viennin hallintoa koskevia määräyksiä (Export Administration Regulations), joita hallinnoi Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuuden ja turvallisuuden toimisto (Bureau of Industry & Security), ulkomaankauppaa koskevia sääntöjä, joita hallinnoi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön väestönlaskentavirasto (Census Bureau), sekä sanktioita ja säännöksiä, joita hallinnoi Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontatoimisto (Office of Foreign Assets Control). Sitoudut siihen, ettet suoraan tai välillisesti myy, vie maasta, siirrä, uudelleenlastaa, anna, käytä etkä hävitä tuotteita tavalla, joka rikkoisi sovellettavia Yhdysvaltojen tai muiden sovellettavien ulkomaisten lainkäyttöalueiden, virastojen tai viranomaisten asettamia vientilakeja, rajoituksia, säännöksiä tai määräyksiä. Olet vastuussa tuotteiden vientiin, uudelleenvientiin tai tuontiin tarvittavien lisenssien tai muiden virallisten lupien hankkimisesta, mukaan lukien rajoituksetta tarvittavien lisenssien tai soveltuvien lisenssipoikkeuksien hankinta, joita tarvitaan suoraan tai välillisesti tuotteiden vientiin, uudelleenvientiin, tuontiin, tai jotka vaikuttavat niiden vientiin, uudelleenvientiin tai tuontiin mihin tahansa maahan, yksityishenkilölle, yritykselle, organisaatiolle tai entiteetille, jolle tällainen vienti, uudelleenvienti tai tuonti on rajoitettua tai kiellettyä sovellettavien Yhdysvaltojen vienti- tai sanktiolakien ja -säännösten mukaan (mukaan lukien rajoituksetta, mikä tahansa edellä mainittu, johon kohdistuu Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltain ulkoministeriön, Yhdysvaltain valtiovarainministeriön, Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan unionin tai minkä tahansa muun soveltuvan valtion viranomaisen hallinnoimia sanktioita tai kauppasaarto). Näitä tuotteita koskevat Yhdysvaltojen valtionhallinnon säädökset, ja tuotteita on lupa viedä vain lopullisena määränpäänä oleviin maihin, joissa tässä asiakirjassa on määritetyt lopulliset vastaanottajat tai loppukäyttäjät niitä käyttävät. Tuotteita ei saa myydä uudelleen, siirtää eikä muuten luovuttaa muuhun maahan tai toiselle henkilölle kuin valtuutetuille lopullisille vastaanottajille tai loppukäyttäjille tuotteiden ollessa joko alkuperäisessä muodossaan tai muihin tuotteisiin yhdistettyjä, ellei siihen hankita ensin lupaa Yhdysvaltojen valtionhallinnolta tai toimimalla muuten Yhdysvaltojen lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla.

14. Kuljetusvauriot. Jos tilaamasi tuotteet ovat vahingoittuneet kuljetuksen aikana, säilytä kuljetuslaatikko, pakkausmateriaali ja osat koskemattomina. Ota välittömästi yhteys Digi-Keyn asiakaspalveluun asian selvittämiseksi.

15. Palautuspolitiikka. Useimmissa tapauksissa Digi-Key hyväksyy tuotepalautukset tässä kohdassa 15 olevien ehtojen mukaisesti ja korvaa Tuotteen tai palauttaa rahat valintasi mukaan. Kolmansilta osapuolilta (eikä suoraan Digi-Keyltä) ostettuja tuotteita ei voi palauttaa eikä vaihtaa eivätkä ne oikeuta rahojen palautukseen.

Noudata seuraavia tuotepalautusten käsittelyä koskevia ohjeita:

 • Hanki ennen tuotteiden palautusta tuotepalautusnumero (”RMA”) tästä.
 • Kaikki palautukset, jotka eivät liity valmistajan takuuseen, on tehtävä (30) päivän kuluessa laskun päiväyksestä ja mukana on toimitettava alkuperäinen laskunumero sekä lyhyt selvitys palautuksen syystä. Tuotteen on myös oltava alkuperäisessä pakkauksessaan ja jälleenmyytävässä kunnossa.
 • Tietyt suoraan toimittajilta toimitettavat tuotteet täytyy palauttaa toimittajalle sen jälkeen, kun Digi-Keyltä on saatu RMA-numero. RMA-lomake
 • Kun saat RMA-numeron, saat myös ohjeet siihen, minne tuote palautetaan.
 • Kaikille Digi-Keylle palautettaville sähköstaattisille purkauksille (”ESD”) herkille laitteille saatetaan tehdä tulotarkastus Digi-Keyn ESD-työohjeiden mukaisesti ja käyttäen ANSI/ESD S20.20 -standardin uusinta versiota, joka on American National Standard Instituten ja EOS/ESD Association, Inc:n julkaisema. ESD-tuote, jota ei ole käsitelty oikein standardin mukaisesti, ei oikeuta hyvitykseen eikä rahojen palautukseen.
 • Palautuksen rahtikulut on maksettava etukäteen tai vähennettävä laskuhyvityksestä tuotepalautuksia koskevan RMA-verkkoprosessin mukaisesti. 
 • Pelkästään asiakkaan virheen takia palautetuista tuotteista voidaan periä uudelleenvarastointimaksu.
 • Jos Digi-Key hankkii tuotteen valmistajalta erityistilauksena juuri sinua varten, tuotetta ei välttämättä voi peruuttaa/palauttaa (”Ei peruutettavissa/ei palautettavissa”).
 • Osia, jotka olivat tarjouksen tai myynnin aikana ”ei peruutettavissa/ei palautettavissa”, mukaan lukien Chip Outpost -tuotteet, ei voi palauttaa – lukuun ottamatta Chip Outpost -tuotteiden rajoitettua takuuta (katso kohta 18 jäljempänä).
 • Valmistajan takuuseen kuuluvat palautukset ovat kyseisen valmistajan takuun ja palautuskäytäntöjen alaisia (esim. jotkin tuotteet on palautettava suoraan valmistajalle). Ota yhteys Asiakaspalvelun edustajaan saadaksesi tarkempia tietoja.

Palauttaessasi tuotteen Digi-Keylle tai toimittajalle (tapauksen mukaan) esität ja takaat, että olet ostanut sen Digi-Keyn sivuston kautta, että se ei ole väärennös tai eikä muulla tavoin ehtojen vastainen. Hyväksyt, ettei väärennettyjä tuotteita voi palauttaa eikä vaihtaa eivätkä ne oikeuta rahojen palautukseen ja ettei Digi-Key hyväksy väärennettyjä tuotteita. Hyväksyt myös sen, että Digi-Key tai toimittaja (tapauksen mukaan) voi testata minkä tahansa palautetun tuotteen arvioidakseen, onko tuote väärennös tai ehtojen vastainen tai rikkooko se muulla tavoin näitä tilausehtoja. Jos Digi-Key tai toimittaja epäilee tai arvioi yksinomaisen harkintansa perusteella, että jokin palautettu tuote, mukaan lukien rajoituksetta siihen sisältyvät elektroniikkakomponentit, kokoonpanot, varusteet tai laitteet, on väärennös, ehtojen vastainen tai että se rikkoo muulla tavoin näitä tilausehtoja, Digi-Key tai toimittaja voi (i) ilmoittaa tästä ongelmasta mille tahansa viranomaistaholle tai mille tahansa soveltuvalle kolmannelle osapuolelle; (ii) asettaa tällaisen tuotteen karanteeniin jatkotestausta tai muuta analyysiä varten tarjoamatta korviketuotetta tai rahojen palautusta ennen kuin tuotteen näiden ehtojen mukaisuus voidaan määrittää; (iii) jos tällainen tuote määritetään väärennökseksi, asettaa se karanteeniin viideksi (5) vuodeksi tai pidemmäksi aikaa, mikäli soveltuva laki sitä edellyttää, ja soveltuvan karanteenijakson jälkeen muuttaa peruuttamattomasti kyseistä tuotetta niin, että siitä ja sen sisäisistä elementeistä tulee fyysisesti käyttökelvottomia; ja (iv) ryhtyä sovellettavan lainsäädännön ja Digi-Keyn väärennösten välttämiskäytännön edellyttämiin tai sallimiin muihin toimenpiteisiin. Mikäli lähetät Digi-Keylle väärennetyn tuotteen, olet vastuussa kaikista siihen liittyvistä kuluista ja vahingoista, ja suostut korvaamaan Digi-Keylle kaikki tällaiseen väärennettyyn tuotteeseen (tuotteisiin) liittyvät vaateet ja vahingot, mukaan lukien asianajokulut.

16. Chip Outpost. Chip Outpost -tuotteet ovat ylijäämätuotteita. Chip Outpost -tuotteet sisältävät mukaan lukien rajoituksetta ylijääneitä elektroniikkakomponentteja, jotka tulevat suoraan tuotteen toimittajalta tai toimittajalta toimiluvan saaneen jakelijan tekemänä palautuksena. Digi-Key uskoo Chip Outpost -tuotteiden olevan laadukkaita, mutta niissä voi olla tiettyjä puutteita, mukaan lukien rajoittamatta vanhentuneet päivämääräkoodit, tai valmistaja on saattanut lopettaa niiden valmistuksen ja/tai poistaa ne tuotevalikoimastaan. Chip Outpost -tuotteita on saatavilla rajoitetusti eikä niitä voi tilata jälkitoimituksena. VALMISTAJIEN TAKUUT EIVÄT KOSKE CHIP OUTPOST -TUOTTEITA. KAIKKI CHIP OUTPOST -TUOTTEIDEN KAUPAT OVAT LOPULLISIA. Jos ostat Chip Outpost -tuotteeksi merkityn tuotteen, ymmärrät, että Digi-Key on saanut tuotteen siten, että sitä ei voi peruuttaa eikä palauttaa. Näin ollen Chip Outpost -tuotteena ostamasi tuote ei ole peruutettavissa eikä palautettavissa rajoitettua Chip Outpost -takuuta lukuun ottamatta (ks. kohta 18 jäljempänä).

17. Vakuutukset ostajalle tuotteen kauppakelpoisuudesta ja soveltuvuudesta johonkin käyttöön. Digi-Key jakelee kolmannen osapuolen valmistajien valmistamia Tuotteita. Rajoituksetta, Digi-Key ei testaa täyttävätkö Tuotteet valmistajan spesifikaatiot eikä tee vakuutuksia Tuotteen kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta mihinkään käyttöön, olipa sellainen Digi-Keyn tiedossa tai ei. Ostaja vakuuttaa ja takaa Digi-Keylle, että Ostaja on yksin vastuussa sen määrittämisestä, ovatko tuotteet kauppakelpoisia ja soveltuvatko ne Ostajan aiottuun käyttötarkoitukseen. Rajoituksetta, ja ainoastaan esimerkinomaisesti, Ostaja vakuuttaa ja takaa, että Ostaja määrittää Tuotteen kauppakelpoisuuden ja soveltuvuuden käytettäväksi laitteessa tai sovelluksessa, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, laitteet tai sovellukset liittyen rakennusten varoitusjärjestelmiin, elintoimintojen ylläpitoon, elämän ylläpitoon, kirurgiaan, ihmisten implantteihin, ydinvoima- tai lentokonesovelluksiin, tai johonkin sovellukseen, jossa yhden ainoan komponentin vika saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa saattaisi syntyä aineellisia vahinkoja, henkilövahinkoja tai kuolemantapaus. Hyväksyt lisäksi sen, että Digi-Key ei ole Qualified Manufacturers List ("QML") -luettelossa eikä myy Qualified Product List ("QPL") -komponentteja sotilassovelluksiin. Kaikki viittaukset QPL- tai sotilasmäärityksiin ovat vain viitteellisiä ja kaikki Digi-Keyn tällaisten tuotteiden myynti on ainoastaan ei-sotilaalliseen käyttöön. Suostut siihen, että kaikki tällaiset ostot on tarkoitettu kaupallisiin tai muihin sovelluksiin, jotka eivät edellytä QPL-komponentteja. RAJOITTAMATTA KOHDAN 18 MUKAISTA VASTUUVAPAUTUSVELVOLLISUUTTA KÄYTTÄJÄ SITOUTUU VAPAUTTAMAAN VASTUUSTA JA PUOLUSTAMAAN DIGI-KEYTÄ JA TUOTTEIDEN VALMISTAJAA KAIKILTA VAHINGOILTA, KULUILTA JA KUSTANNUKSILTA, JOITA VOI AIHEUTUA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ASIANAJOKULUT, OIKEUSJUTUT TAI NIIDEN UHKAT SYISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT TUOTTEIDEN KÄYTTÖÖN EI-HYVÄKSYTYISSÄ SOVELLUKSISSA.

18. Tuotetakuu; Vastuuvapautuslauseke; Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus.

a. Yleinen rajoitettu tuotetakuu.ELLEI TÄSSÄ OSASSA 18 TOISIN MAINITA, KAIKKI TUOTTEET MYYDÄÄN ”SELLAISENAAN”, ”MISSÄ SAATAVANA” ja ”SAATAVUUDEN PERUSTEELLA”. Digi-Key lupaa siirtää kaupantekohetkellä sinulle niistä Tuotteista, jotka Digi-Key myy sinulle, ne takuut, jotka Digi-Key saa valmistajilta, siinä määrin kuin ne ovat siirrettävissä. KOPIOITA VALMISTAJAN TAKUISTA SAA ENNEN OSTOTAPAHTUMAA OTTAMALLA YHTEYTTÄ DIGI-KEYHIN. VALMISTAJIEN TAKUUT EIVÄT KOSKE CHIP OUTPOST -TUOTTEITA. OSTETTUJA CHIP OUTPOST -TUOTTEITA KOSKEE ERILLINEN RAJOITETTU CHIP OUTPOST -TAKUU, JOKA ON MÄÄRITETTY TÄSSÄ OSASSA 18. TIETYILLÄ ERITYISESTI MAINOSTETUILLA VARASTOTUOTTEILLA EI OLE VALMISTAJAN TAKUUTA. TÄLLAISTEN TUOTTEIDEN MYYNTIMÄÄRÄÄ ON RAJOITETTU, NIITÄ EI VOI TILATA JÄLKITILAUKSENA TAI EIKÄ NIITÄ VOI PALAUTTAA.

b. Rajoitettu Chip Outpost -takuu. Tämä rajoitettu takuu koskee vain Tuotteita, jotka Digi-Key on tällä Sivustolla tai muutoin merkinnyt Chip Outpost -tuotteiksi ("Chip Outpost -tuotteet"). Jos päätät ostaa Chip Outpost -tuotteen, Digi-Key takaa pelkästään alkuperäiselle ostajalle, joka alun perin osti Chip Outpost -tuotteen Digi-Keyltä, että Chip Outpost -tuote on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta kolme (3) vuotta kyseisen Chip Outpost -tuotteen laskun alkuperäisestä päiväyksestä ("Rajoitettu Chip Outpost -takuuaika"). Rajoitettu takuu ei koske tuotetta; (i) jonka vikaantuminen johtuu väärinkäytöstä (mukaan lukien rajoituksetta altistuminen sähköstaattiselle purkaukselle), laiminlyönnistä, onnettomuudesta tai muuttamisesta; (ii) jota ei muusta syystä voida testata; (iii) joka on asennettu tuotteen kannalta soveltumattomaan ympäristöön; (iv) jota on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu; tai joka (v) on tulipalon, tulvan, tuulen, salaman tai muun vastaavan syyn vahingoittama.

 1. Tämän rajoitetun takuun käyttö. Asiakkaan ainoat oikeudet tämän rajoitetun takuun rikkomistapauksissa rajoittuvat Digi-Keyn valinnan mukaan (i) tämän rajoitetun takuun ehdoista poikkeavien Chip Outpost -tuotteiden korvaamiseen tai (ii) tai viallisen Chip Outpost -tuotteen ostohinnan hyvittämiseen edellyttäen kuitenkin, että näiden ehtona asiakas palauttaa Chip Outpost -tuotteen rajoitetun Chip Outpost -takuun aikana tai kymmenen (10) päivän sisällä tämän päättymisestä sekä väitettyjen virheiden kirjallisen kuvauksen Digi-Keyn Palautusehtojen mukaisesti. (katso edellä oleva osa 15).
 2. Ulkopuolinen testaaminen. Digi-Key pidättää oikeuden tarkastuttaa ja testauttaa kaikki viallisiksi väitetyt Chip Outpost -tuotteet riippumattomalla kolmannella osapuolella sen arvioimiseksi, onko kyseinen tuote oikeasti viallinen. Tällaisen riippumattoman kolmannen osapuolen päätös asiassa on ratkaiseva, lopullinen ja sitoo sekä asiakasta että Digi-Keytä.

c. Kaikkia muita takuita koskeva vastuuvapauslauseke. ELLEI TÄSSÄ OSASSA 18 TOISIN MAINITA, (i) DIGI-KEY EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI ESITYKSIÄ MISTÄÄN TUOTTEESTA, JA (ii) DIGI-KEY KIISTÄÄ SUORAAN KAIKKI TAKUUSITOUMUKSET, SUORAT, EPÄSUORAT, LAKISÄÄTEISET TAI MUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA EPÄSUORAT TAKUUT TUOTTEIDEN KAUPATTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Tuotteet voivat olla kolmannen osapuolen patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden, suunnitteluoikeuden tai muun oikeuden alaisia. Digi-Key ei ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvelvollinen tapauksissa, joissa näitä oikeuksia väitetään loukatun. Jos tilaus sisältää ohjelmistoja tai muita immateriaalioikeuksia, Digi-Key tarjoaa ohjelmiston tai immateriaalioikeudet kaikkien sovellettavien kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien sekä käyttäjälisenssien alaisena. Minkään tässä mainitun ei voida tulkita antavan oikeuksia tai lisenssiä käyttää ohjelmistoa tai muuta immateriaalioikeutta millään sellaisella tavalla tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, jota ei nimenomaan sallita lisenssisopimuksessa. Edellä esitetyn yleisluonteisuutta mitenkään rajoittamatta:

 1. Sovellussuunnittelu. Digi-Key tarjoaa sovellussuunnittelua ainoastaan asiakkaidensa hyväksi. Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstö pyrkii tarjoamaan hyödyllistä tietoa Tuotteista. Digi-Key ei takaa, että mitkään tarjotuista tiedoista tai suosituksista ovat paikkansapitäviä, täydellisiä tai oikeita; eikä Digi-Key vastaa millään tavalla tarjotuista tiedoista tai suosituksista tai siitä, että asiakas on luottanut näihin tietoihin tai suosituksiin. Olet yksin vastuussa Digi-Keyn sovellussuunnittelun henkilöstön sekä minkä tahansa muun Digi-Keyn henkilöstön tarjoamien tietojen tai suositusten analysoinnista ja paikkansapitävyyden arvioimisesta ja luotat näihin tietoihin tai suosituksiin täysin omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaisesti. Edellä mainitun yleisyyttä rajoittamatta kaikki suositellut korvaavat osat tai osia koskevat ristiviittaukset ovat pelkkiä suosituksia, eikä Digi-Key takaa kyseisten tietojen tarkkuutta, täydellisyyttä tai oikeellisuutta.
 2. Elektroniikkakokoonpanot. Digi-Key voi tarjota myyntiin Tuotteiden yhdistelmistä muodostuvia kokoonpanoja, jotka saattavat sijaita kotelossa tai ei ("Elektroniikkakokoonpanot"), ja tällaiset Elektroniikkakokoonpanot ovat näiden Verkkosivuston käyttöehtojen ja Tilausehtojen alaisia Tuotteita. Digi-Key lupaa siirtää kaupantekohetkellä sinulle Elektroniikkakokoonpanojen sisältämien Tuotteiden takuut, jotka Digi-Key saa valmistajilta, siinä määrin kuin ne ovat siirrettävissä. Digi-Key takaa yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi alkaen Digi-Keyn Elektroniikkakokoonpanon toimittamisesta, että Elektroniikkakokoonpanoa koskevien Digi-Keyn kokoonpanopalveluiden ("Kokoonpanopalvelut") työn laadussa ei ole oleellisia vikoja. Digi-Keyn takuu rajoittuu Kokoonpanopalveluihin, eikä se koske (i) niitä Tuotteita, joista Elektroniikkakokoonpano muodostuu; eikä (ii) mitään Digi-Keyn Tuotteiden myyntisarjaa tai muuta pakkausta, jossa kokoonpanoa ei tarvita. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa ja ainoastaan yhdeksänkymmentä päivää toimituspäivämäärästä ja ainoastaan normaalisti käytettäviä ja huollettavia Elektroniikkakokoonpanoja. Tämä takuu ei kata kuljetuksesta, huolimattomuudesta, tahattomasta väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä, ylläpidosta, huollosta tai varastoinnista aiheutuvia vahinkoja. DIGI-KEY EI ANNA MUUTA TAKUUTA, JA TÄTEN KIISTÄÄ SUORAAN KAIKKI TAKUUSITOUMUKSET, SUORAT, EPÄSUORAT, LAKISÄÄTEISET JA MUUT, KOSKIEN ELEKTRONIIKKAKOKOONPANOJA, KOKOONPANOPALVELUITA JA ELEKTRONIIKKAKOKOONPANOJEN SISÄLTÄMIÄ TUOTTEITA. ASIAKAS MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ ELEKTRONIIKKAKOKOONPANOJEN MUODOSTAMINEN SAATTAA JOHTAA KOMPONENTTIVALMISTAJAN ANTAMIEN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN TAI KATKEAMISEEN. ASIAKAS HYVÄKSYY VASTUUN TUTUSTUA KOMPONENTTIVALMISTAJAN TAKUISIIN JA SELVITTÄÄ, MISSÄ MÄÄRIN NE SAATTAVAT OLLA VOIMASSA TAI RAUETA, KUN TUOTTEET YHDISTETÄÄN ELEKTRONIIKKAKOKOONPANON MUODOSTAMISEKSI.
 3. Räätälöidyt tuotteet. Digi-Key saattaa asiakkaan pyynnöstä myös koota, parantaa ja/tai ohjelmoida Tuotteita asiakkaan toimittamien spesifikaatioiden mukaan ("Lisäarvopalvelut"), ja myös kaikki tällaiset Digi-Keyn kokoamat, parantamat tai ohjelmoimat Tuotteet (kukin "Räätälöity tuote") ovat näiden Verkkosivuston käyttöehtojen ja Tilausehtojen alaisia Tuotteita. On asiakkaan yksinomaisella vastuulla selvittää onko Räätälöity tuote sopiva asiakkaan aikomaan käyttötarkoitukseen ja asiakas on vastuussa kaikesta laatu- ja toleranssitestauksesta. Asiakas myös vakuuttaa ja takaa, että kaikki asiakkaan Digi-Keylle toimittamien spesifikaatioiden sisältämät tiedot ovat kattavat ja tarkat ja että asiakkaan spesifikaation mukaan valmistettu Räätälöity tuote ei loukkaa eikä käytä väärin kolmannen osapuolen oikeutta sisältäen rajoituksetta kaikki immateriaalioikeudet. Räätälöityjä tuotteita ei voi peruuttaa eikä palauttaa. Digi-Key takaa, että Lisäarvopalvelut noudattavat Digi-Keyn hyväksymää asiakkaan kirjallista spesifikaatiota yhdeksäksikymmeneksi (90) päiväksi Digi-Keyn Räätälöidyn tuotteen toimittamisen jälkeen. Digi-Key ei anna takuuta itse Tuotteista eikä Räätälöidystä tuotteesta, pois lukien niiden sisältämät Lisäarvopalvelut. Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa ainoastaan yhdeksänkymmentä päivää toimituspäivämäärästä ja ainoastaan normaalisti käytettäviä ja huollettavia Räätälöityjä tuotteita. Tämä takuu ei kata kuljetuksesta, huolimattomuudesta, tahattomasta väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä, ylläpidosta, huollosta tai varastoinnista aiheutuvia vahinkoja. RAJOITTAMATTA MITÄÄN MUUTA NÄIDEN TILAUSEHTOJEN EHTOA TAI MÄÄRÄYSTÄ, DIGI-KEY KIISTÄÄ SUORAAN KAIKKI TAKUUT JA ESITYKSET SIITÄ, ETTÄ RÄÄTÄLÖITY TUOTE SOPISI KÄYTETTÄVÄKSI MISSÄÄN LÄÄKETIETEELLISESSÄ LAITTEESSA TAI MISSÄÄN SOVELLUKSESSA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA RAKENNUSTEN VAROITUSJÄRJESTELMÄT, ELINTOIMINTOJEN YLLÄPITO, ELÄMÄN YLLÄPITÄMINEN, KIRURGIA, IHMISEN IMPLANTTI, YDINVOIMA TAI LENTOKONESOVELLUKSET TAI MIKÄÄN KÄYTTÖ TAI SOVELLUS, JOSSA YHDEN AINOAN KOMPONENTIN VIKA SAATTAISI LUODA TILANTEEN, JOSSA OMAISUUSVAHINKO, HENKILÖVAHINKO TAI KUOLEMA ON TODENNÄKÖINEN . ASIAKAS MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ LISÄARVOPALVELUT JA RÄÄTÄLÖITYJEN TUOTTEIDEN MUODOSTAMINEN SAATTAA JOHTAA KOMPONENTTIVALMISTAJAN ANTAMIEN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN TAI KATKEAMISEEN.
 4. Ei muita takuita. Lukuun ottamatta tapausta, jossa Digi-Keyn asianmukaisesti valtuuttama edustaja myöntää kirjallisen lisätakuun, kenelläkään Digi-Keyn tai muun osapuolen työntekijällä tai asiamiehellä ei ole oikeutta antaa mitään takuita tässä osassa 18 esitettyjen takuiden lisäksi.

d. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitus. DIGI-KEY EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, PUNITIIVISISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT VOITOT, SÄÄSTÖT TAI LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET), JOTKA JOHTUVAT JOSTAKIN TUOTTEESTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ETUKÄTEEN ILMOITETTU DIGI-KEYLLE. EDELLÄ MAINITTUJEN EHTOJEN MUKAISESTI TUOTTEESEEN, KOKOONPANOPALVELUUN TAI LISÄARVOPALVELUUN LIITTYVÄ DIGI-KEYN VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN (JA KOKOONPANOPALVELUIDEN JA LISÄARVOPALVELUIDEN SUHTEEN TÄLLAISEEN PALVELUUN LIITTYVÄN TUOTTEEN) OSTOHINTAA, RIIPPUMATTA TÄLLAISTA VASTUUTA KOSKEVISTA LAKITEORIOISTA, PERUSTUIVATPA NE SOPIMUKSIIN, OIKEUDEN LOUKKAUKSIIN, TAKUUASIOIHIN TAI MUIHIN ASIOIHIN. HYVÄKSYT, ETTÄ TUOTTEISTA MAKSETTAVAT SUMMAT PERUSTUVAT OSITTAIN NÄIHIN RAJOITUKSIIN. HYVÄKSYT LISÄKSI, ETTÄ NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ JOKIN RAJOITETTU OIKEUSSUOJAKEINO EI TÄYTÄ OLENNAISIA TARKOITUKSIAAN.

Jotkin maat eivät ehkä salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä oleva rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua, mutta sitä joka tapauksessa sovelletaan lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

19. Vastuuvapautus. Ymmärrät ja hyväksyt, että olet henkilökohtaisesti vastuussa tuotteiden käytöstä ja kyvyttömyydestä käyttää niitä. Suostut vapauttamaan vastuusta, puolustamaan ja pitämään syyttömänä Digi-Keytä ja Digi-Keyn yhteisyrityksiä, liikekumppaneita, käyttöluvan antajia, kumppaneita, toimittajia, työntekijöitä, virkailijoita, johtajia, omistajia, asiamiehiä ja edustajia kaikkia vaateita, kuluja, menetyksiä, vahinkoja ja kuluja (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, suorat, satunnaiset, erityiset, välilliset, rangaistusluontoiset, varoittavat ja epäsuorat vahingot) ja kohtuullisia asianajajakuluja vastaan, jotka johtuvat tuotteiden käytöstä, väärinkäytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä tai mistä tahansa tekemästäsi näiden tilausehtojen rikkomisesta.

20. Ylivoimainen este. Digi-Key ei ole vastuussa viivytyksistä toimituksissa tai velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä, jos ne johtuvat syistä, jotka eivät ole sen hallittavissa, mukaan lukien rajoituksetta tuotteiden allokointi, materiaalipula, työkiistat, kuljetusviiveet, ennalta aavistamattomat olosuhteet, luonnonmullistukset, toisten osapuolten toimet tai laiminlyönnit, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet tai laiminlyönnit, hallitusten prioriteetit, tulipalot, lakot, tulvat, äärimmäiset sääolosuhteet, tietokonehäiriöt, terrorismi, epidemiat, pandemiat, karanteenirajoitukset, mellakat tai sota. Digi-Keyn toimitusaikaa tai suoritusaikaa jatketaan tällaisten viivytysten aikana, tai Digi-Key voi halutessaan peruuttaa minkä tahansa tilauksen tai sen jäljellä olevan osan ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä sinulle.

21. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja oikeudenkäyntien rajoitukset. Näihin tilausehtoihin sovelletaan Yhdysvalloissa sijaitsevan Minnesotan osavaltion lainsäädäntöä riippumatta lainvalintaa ohjaavista säännöistä (oli kyseessä sitten Minnesotan osavaltio tai mikä tahansa muu lainkäyttöalue, joka aiheuttaisi muiden kuin Minnesotan osavaltion lakien soveltamisen). Vuoden 1980 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus tavaroiden kansainvälisen myynnin rajoittamisajasta ja sähköisesti toimitettavien tietojen yhdenmukaisuutta koskeva laki ja näiden sovellukset eri lainkäyttöalueilla ja mitkään niiden myöhemmät tarkistukset eivät päde näihin Tilausehtoihin. Kaikki riidat tai vaateet, jotka liittyvät näihin tilausehtoihin tai tuotteiden ostoon tai käyttöön (”Riita”) käsitellään sovittelumenettelyllä American Arbitration Association (AAA) -järjestön sääntöjen mukaisesti, ja LUOVUT TÄTEN PERUUTTAMATTOMASTI JA RAJOITTAMATTOMASTI KAIKISTA OIKEUKSISTASI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN MISSÄ TAHANSA NÄISTÄ TILAUSEHDOISTA JOHTUVASSA TAI NIIHIN LIITTYVÄSSÄ OIKEUSTOIMESSA, MENETTELYSSÄ, KANTEESSA TAI VASTAKANTEESSA. Sovittelun suorittaa englannin kielellä yksi sovittelija, ja kyseinen sovittelija voi vapaan harkintansa mukaan päättää, onko väitetty riita soviteltavissa. Sovittelupaikkana toimii Minneapolis, Minnesota, Yhdysvallat. Sovellettavan lainsäädännön enimmäislaajuuden salliessa tilausehtojen alaista sovittelumenettelyä ei yhdistetä toisen osapuolen näiden tilausehtojen alaiseen sovittelumenettelyyn ryhmäsovittelumenettelyn tai muun menettelyn avulla. Sovittelijan tekemästä päätöksestä voidaan hakea tuomio mistä tahansa Yhdysvaltain osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimesta sekä Minnesotan osavaltiossa että sen ulkopuolella. Edellä esitetystä huolimatta Digi-Key saattaa sille tarjolla olevien oikeussuojakeinojen asemesta tai niiden lisäksi hakea määräyksiä tai muita oikaisutoimia mistä tahansa osavaltiollisesta, liittovaltiollisesta tai kansallisesta toimivaltaisesta oikeusistuimesta liittyen todellisiin tai väitettyihin rikkomuksiin tai väärintekoihin, jotka koskevat Digi-Keyn tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai yksinoikeuksia. Annat suostumuksesi sille, että kyseiset määräykset tai muut oikaisutoimet voidaan toteuttaa toimivaltaisesti Minnesotan osavaltion osavaltiollisissa ja liittovaltiollisissa oikeusistuimissa. Tunnustat myös, että Digi-Keyn oikeudet immateriaalioikeuksiinsa ovat erityisiä, ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia; mikä antaa kyseisille oikeuksille erityisen arvon, joiden luvatonta käyttöä, paljastamista tai menetystä ei voida arvioida helposti, ja jota ei ehkä voida korvata riittävästi rahallisten vahinkojen tapauksessa. Kaikki aloittamasi riidat on pantava vireille yhden (1) vuoden kuluessa tuotteen ostopäivästä tai toimituksesta, lukuun ottamatta takuurikkomukseen perustuvia riitoja, jotka on pantava vireille yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Digi-Key on hylännyt takuureklamaation näiden tilausehtojen osion 18 mukaisesti.

22. Yleiset ehdot. Nämä tilausehdot muodostavat osapuolten koko sopimuksen aiheeseen liittyen. Jos Digi-Key jättää käsittelemättä jonkin tämän sopimuksen määrittämän rikkomuksen tai laiminlyönnin, sen ei voida katsoa johtavan siihen että aikaisempi tai myöhäisempi rikkomus tai laiminlyönti jätettäisiin käsittelemättä. Jos Riita-asian laillinen tuomioistuin tai toimivaltainen sovittelijataho toteaa Tilausehtojen jonkin kohdan virheelliseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Tilausehtojen muihin määräyksiin, jotka pysyvät täysimääräisesti voimassa. Kyseisellä oikeusistuimella tai sovittelijalla on toimivalta, mikäli mahdollista, korjata mikä tahansa virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton määräys siten, että se edustaa osapuolten aikomusta tarkasti kyseisen määräyksen alkuperäisen sananmuodon kaltaisesti samalla, kun määräyksestä tehdään kelvollinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Et voi liittää tai siirtää lakitoimilla, sulautumisella tai muulla tavoin tämän sopimuksen määrittämiä oikeuksia, sopimuksia tai velvollisuuksia ilman Digi-Keyn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Nämä Tilausehdot ja niiden sisältämät aiheet, mukaan lukien rajoituksetta Tuotteiden ostaminen, eivät muodosta mitään yhteisyritystä, kumppanuutta, työsuhdetta tai asiamiessuhdetta sinun ja Digi-Keyn tai sen toimittajien välille. Sopimukseen liittyvät velvollisuudet, oikeudet, määräykset ja ehdot ovat sitovia ja voimassa vain kyseisten osapuolten ja heidän sallittujen ja heille kuuluvien seuraajiensa ja oikeudenhaltijoidensa eduksi, eivätkä ne anna, eikä niiden tarkoituksena ole antaa mitään oikeuksia tai oikeussuojakeinoja kolmansille osapuolille. 

23. Muutokset tilausehtoihin. Digi-Key pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä tilausehtoja siitä ilmoittamatta. On sinun vastuullasi tutustua näihin Tilausehtoihin ennen kuin ostat Tuotteita. Ostamalla tuotteita sen jälkeen, kun näitä Tilausehtoja on muutettu, annat suostumuksesi kulloinkin voimassa oleville Tilausehdoille. Jos näitä Tilausehtoja muutetaan tai päivitetään, "Viimeisin muokkauspäivä"-kohta päivitetään vastaavasti. Osana rekisteröitymisprosessia, jonka myötä tulet rekisteröidyksi käyttäjäksi ja pääset käyttämään tiettyjä sivuston toimintoja, valitset oletusarvoisesti sähköpostien vastaanottamisen Digi-Keyltä. Digi-Key voi harkintansa mukaan lähettää sinulle sähköpostiviestejä, joissa tiedotetaan näihin tilausehtoihin ja/tai muihin Digi-Keyn käytäntöihin tehdyistä muutoksista. Voit poistaa tämän oletusvalinnan, jos et halua vastaanottaa näitä sähköposteja. Vaikka tilausehdoissa saatettaisiin mainita toisin, Digi-Key voi tehdä tilausehtoihin muutoksia yksinomaisen harkintansa perusteella, jolloin muutokset sitovat sekä käyttäjää että Digi-Keytä.

Noudatettava versio
Näiden Tilausehtojen englanninkielistä versiota noudatetaan, jos englanninkielisen ja minkä tahansa muunkielisen version välillä on eroavuutta.

© 2022, Digi-Key Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

KYSYMYKSIÄ JA LISÄTIETOJA. Jos sinulla on kysyttävää näistä Tilausehdoista tai jos haluat saada lisätietoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen international.customer.service@digikey.com.

VIIMEISIN MUOKKAUSPÄIVÄMÄÄRÄ

maaliskuuta 30, 2022

Revisio 5.2