EUR | USD

Lämpötilamuunnos

Tämä työkalu laskee vastaavat lämpötila-arvot useilla yleisesti käytetyillä lämpötila-asteikoilla. Kelvin- ja Rankine-asteikot ovat Celsius- ja Fahrenheit-asteikkojen absoluuttiset versiot. Tämä tarkoittaa, että näiden asteikkojen nollakohta viittaa teoreettiseen minimilämpötilaan. Celsius- ja Fahrenheit-asteikkojen nollakohta sitä vastoin perustui alunperin johonkin havaittavaan fyysiseen ilmiöön, kuten veden jäätymispisteeseen.

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K
Rankine:
°R
* Lämpötilamuunnos laskee lämpötilan absoluuttisessa nollassa ja sen yläpuolella.
Absoluuttinen nolla
Celsius -273,15 °C
Fahrenheit -459,67 °F
Kelvin 0 K
Rankine 0 °R

Lämpötila-asteikkojen muunnoskaavat

Muunnos Celsiuksesta Fahrenheitiin

Muunnos Celsiuksesta Kelviniin

Muunnos Celsiuksesta Rankineen

Muunnos Fahrenheitista Celsiukseen

Muunnos Fahrenheitista Kelviniin

Muunnos Fahrenheitista Rankineen

Celsius

100 0
0 °C
°C
=

Fahrenheit

100 0
0 °F
°F

Kelvin

100 0
0 K
K
=

Rankine

100 0
0 °R
°R