4-raitaisten vastuksien värikoodilaskin

5-raitaisten vastuksien värikoodilaskin

6-raitaisten vastuksien värikoodilaskin

Tätä työkalua käytetään aksiaalisten jalallisten vastusten väriraitatietojen dekoodaamisessa. Valitse ensin raitojen lukumäärä ja sen jälkeen niiden värit määrittääksesi vastuksien arvot ja toleranssit sekä nähdäksesi kaikki Digi-Keyn tarjoamat vastukset.

Raitojen lukumäärä

Vastuksen parametrit

1. väriraita 2. väriraita 3. väriraita Kerroin Toleranssi PPM

Tulos

-
-
-
-
-
-

Vastuksen arvo: