Releet10 272 Tulokset

Tietoja reletuotteista


Releet ja kontaktorit ovat laitteita, joita käytetään kytkemään tai keskeyttämään sähkövirran kulku yhdessä tai useammassa virtapiirissä käyttämällä ohjaussignaalia, joka on galvaanisesti eristetty ohjattavasta virtapiiristä, ja ne on jaoteltu eri alaryhmiin laitteen rakenteen tai käyttötarkoituksen mukaan. Perinteisesti ja yhä nykyäänkin käytetään laitteita, jotka perustuvat sähkömagneetin avaamiin tai sulkemiin mekaanisiin kytkinkoskettimiin. Myös uudempia laitteita, joissa käytetään puolijohdetekniikkaa, on saatavana yleisesti. Molemmissa tyypeissä on vastaaviin käyttöolosuhteisiin sopivat ominaisuudet.