Muuntajat148 Tulokset

Muuntajat


Muuntajatuotteet ovat magneettisesti kytkettyjen induktoreiden joukkoja, joissa joukkoon kuuluvien yksittäisten induktoreiden ominaisuudet ovat tyypillisesti epäyhtenäisiä. Muuntajatyyppejä ovat esimerkiksi audio, virta, pulssi, erotus jne. Niitä käytetään tavallisimmin jompaankumpaan tai molempiin kahdesta tarkoituksesta: vaihtovirran tai signaalien muuntamiseen merkittävästi erilaisten jännitetasojen välillä tai niiden siirtämiseen kahden galvaanisesti eristetyn piirin välisen eristevallin ylitse.

Kuvassa jännitteenkorotusmuuntajan piirikaaviosymboli Kuvassa jännitteenalennusmuuntajan piirikaaviosymboli Kuvassa ensiöpuolen keskiotolla olevan muuntajan piirikaaviosymboli