Lineaarinen9 209 Tulokset

Tietoja lineaarituotteista


Lineaaristen piirien ja komponenttien parametrit eivät muutu jännite- ja virtatasojen muuttuessa. Tähän luokkaan kuuluvat vahvistimet, operaatiovahvistimet, videovahvistimet ja -moduulit, analogiset kertojat, jakajat, komparaattorit, videoprosessointi jne.