Erottimet185 Tulokset

Tietoja eristystuotteista


Eristystuotteita käytetään silloin, kun on tarpeen siirtää tietoa, ohjaussignaaleja tai hilaohjaussignaaleja sellaisten järjestelmän osien välillä, joilla ei saa olla suoraa sähköistä yhteyttä toisiinsa joko toiminnallisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. Tämän luokan sisällä laitteet jaotellaan edelleen niiden lähtöasteiden luonteen mukaan; jotkin laitteiden ulostulot käyttäytyvät kuten transistorit, toiset kuten logiikkaportit, aurinkokennot, tyristorit tai fotoresistorit.

Kuvassa optoerottimen piirikaaviosymboli Kuvassa Darlington-valoerottimen piirikaaviosymboli